Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs mere

Generalforsamling 2018

27. marts 2018

Der afholdes generalforsamling i Lederne Østsjælland, tirsdag den 27. marts 2018 kl. 18.00 på Scandic, Søndre Ringvej 33, 4000 Roskilde.

Dagsorden for Generalforsamlingen:

1.Valg af dirigent
2.Formandens beretning
3.Regnskab og budget
4.Behandling af indkomne forslag
5.Valg
6.Eventuelt

Samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. I lige år vælges formand og 1-2 bestyrelsesmedlemmer. I ulige år vælges næstformand, kasserer og 1-2 bestyrelsesmedlemmer.

Forslag, herunder navne på kandidater til valg til bestyrelsen, der ønskes behandlet af afdelingens generalforsamling, må være afdelingens formand Jan Carlsen (mail:  jan.carlsen@lederne.dk ) i hænde skriftligt senest otte dage inden afdelingsgeneralforsamlingens afholdelse.

Der kan, efter indstilling fra afdelingsbestyrelsen, vælges ét bestyrelsesmedlem, der ikke er medlem af Lederne og som opfylder bopælskriteriet. Afdelingen indstiller nuværende bestyrelsesmedlem Jens Løgstrup.

Efter generalforsamlingen vil der være en let anretning derfor er tilmelding nødvendig.

Tilmelding til afdelingskaserer: Carsten Krarup Rasmussen på mail: carsten.rasmussen@lederne.dk  

Tilmeldingsfrist den 19. marts 2018.