Mit Lederne

Nyheder

Pressemeddelelse: Store forventninger til omsætningen i Østjylland i 1. halvår af 2017

15. december 2016

1. halvår af 2017 vil blive særdeles godt for erhvervslivet i Østjylland.

Ifølge Ledernes nye konjunkturundersøgelse, der er foretaget i samarbejde med analyseinstituttet YouGov, forventer størstedelen af lederne på de lokale virksomheder i Østjylland, at 1. halvår af 2017 vil blive præget af stigende omsætning, produktion, overskud og eksport. Også på beskæftigelsesområdet er der ifølge de lokale ledere grund til optimisme.

Undersøgelsen viser, at hele 72 procent af lederne på østjyske virksomheder har en forventning om, at omsætningen vil stige i det næste halve år, mens 24 procent kalkulerer med omtrent uændret omsætning. Kun fire procent af lederne tror, omsætningskurverne i de østjyske virksomheder vil vende nedad i 1. halvår af 2017.

Optimismen går igen i forhold til virksomhedernes produktion såvel som overskud. 69 procent af lederne i Østjylland forventer, at produktionen stiger i det næste halve år, mens 65 procent kalkulerer med stigende overskud. Også her gør det sig gældende, at kun meget få forventer nedgang: Henholdsvis tre og syv procent af de adspurgte østjyske ledere svarer, at produktion og overskud vil falde.

Også på eksportområdet er der optimisme at spore. Her svarer 57 procent, at der er stigninger i vente i 1. halvår af 2017.

I forhold til beskæftigelsen er forventningen hos majoriteten af lederne i Østjylland, at vi er på vej ind i et halvår med enten uændrede tal eller stigninger. Blandt de 165 adspurgte lokale ledere kalkulerer 44 procent med, at det samlede antal af medarbejdere forbliver omtrent uændret, mens 48 procent tror, at antallet af ansatte vil stige i 1. halvår af 2017. Kun otte procent af lederne forbereder sig på en nedgang i antallet af medarbejdere.

Afdelingsformanden for Lederne Østjylland Rasmus Mortensen deler de positive forventninger til både økonomiske nøgletal og beskæftigelse.

- Overordnet set er det fantastisk, at virksomhederne i Østjylland forventer, at både overskuddet og beskæftigelsen vil stige. Det vil komme hele området til gavn. I vores del af Danmark har vi både produktionsvirksomheder og videnstunge virksomheder, som der skal rekrutteres arbejdskraft til, og i fremtiden kan det blive en udfordring at skaffe. Der er et kæmpe vækstpotentiale i Østjylland, men vi skal forholde os til, hvordan vi på sigt kan skaffe den arbejdskraft, der skal til for at forløse potentialet, siger Rasmus Mortensen.

Ledernes konjunkturundersøgelse er baseret på svar fra 1.151 ledere, heraf 165 fra Østjylland. Alle er ansat på virksomheder i den private sektor. Undersøgelsen i sin helhed offentliggøres i starten af januar.

Kontaktoplysninger

Rasmus Mortensen
Afdelingsformand
Lederne Østjylland
Tlf. 2263 0389
E-mail Rasmus.mortensen@lederne.dk

Karoline Bloch Sørensen og Nicolai Fiil
Pressemedarbejdere
Lederne
Tlf. 3283 3436 / 3283 3443
E-mail kbs@lederne.dk / nfi@lederne.dk