Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs mere

Kursus for unge ledere - Styrk din lederrolle

03. oktober 2017

Ledelse er en disciplin. Nogle ledere er uddannet indenfor ledelse. Andre er blevet udnævnt til ledere, fordi de er dygtige til deres fag og dermed fungerer som rollemodeller for de øvrige medarbejdere. Og så er der dem, der bare er født til at gå forrest.

unge ledere

Men uanset hvem vi er som ledere og hvilken opgave, der er os givet, så kræver rollen som leder følgende:

  • at lederen er klædt på til at følge en virksomheds strategi og mål
  • at lederen er stærk i kommunikation og formidling
  • at lederen formår at skabe overensstemmelse mellem ord og handling
  • at lederen kan motivere andre ved at lytte, skabe dialog og give feedback

På to dage bliver du mere bevidst om egne styrker og svagheder i forhold til ovenstående, for dermed at kunne arbejde målrettet med at styrke de ledelsesmæssige kompetencer på forskellige fronter.  

Program

Dag 1: Fokus på strategi og mål
På kursets første dag tager vi udgangspunkt i dine egne værdier, som vil blive koblet op imod virksomhedens strategi og mål. Hele fundamentet i god ledelse ligger nemlig i at kunne skabe tillid.

Dag 2: Overensstemmelse mellem ord og handling
Som ledere er vi rollemodeller for virksomhedens øvrige medarbejdere. Derfor er det vigtigt at vi går forrest og viser det gode eksempel. Selvdisciplin og gode arbejdsrutiner kan understøtte os i at holde ord.

Praktiske oplysninger

Deltagere:
Unge ledere - du er 35 år eller under

Pris: 495,- kr.

Bemærk, at tilmelding er endelig og bindende.
Skulle du blive forhindret kan der ikke ske tilbagebetaling af deltagergebyr, men du er meget velkommen til at sende en anden.
Vedkommende skal blot oplyse dit navn og mobilnummer.

Læs mere om kurset her.