Mit Lederne

Virksomheder og unge skal blive bedre til at finde hinanden

Virksomheder og unge skal blive bedre til at finde hinanden

19. september 2019

Alt for mange unge står uden arbejde. Det gælder især unge med lange uddannelser omkring de største byer.

Samtidig har virksomhederne svært ved at finde de rigtige medarbejdere til ledige job. Derfor er det helt nødvendigt, at de unge og virksomhederne bliver bedre til at finde hinanden.

En analyse, som Lederne har lavet, viser, at de unge i aldersgruppen 25-29 år har markant større ledighed end resten af befolkningen. Tiderne er gunstige, og ledigheden er faldet, men ledigheden for de unge er desværre ikke fulgt med ned.

Ser man på tallene fra 2018, så var ledigheden for alle aldersgrupper under ét helt nede under fire procent (helt præcist 3,9 procent). Det er det laveste siden finanskrisen. Ser man kun på de unge, var ledigheden med 7,1 procent næsten dobbelt så høj. Dermed var den såkaldte overledighed for de unge på det højeste niveau i mange år.

Vi, der til daglig sidder med den opgave at rekruttere medarbejdere til virksomhederne her i Nordsjælland ved, at det kan være svært at finde den rigtige kandidat, når et job skal besættes. Det er ikke fordi, København er meget hårdere ramt af mangel på arbejdskraft end resten af landet. Tværtimod er vi så heldige, at der hvert år kommer titusinder af nyuddannede unge ud fra uddannelsesinstitutionerne i hovedstadsområdet.

Når flere end 7 procent af de unge går ledige, mens virksomhederne ikke kan finde arbejdskraft, er der noget galt. En del af forklaringen skal findes i, at de unge ikke har de uddannelser og kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Vi kan se af tallene, at det især er unge med humanistiske og kunstneriske uddannelser, som går ledige. Det er spild af både de unges og samfundets ressourcer, at nogle bruger deres tid på en uddannelse, som ikke fører til et job.

En anden forklaring handler om geografi. Flere unge skal turde søge væk fra vennerne og det miljø, de har boet i, mens de har studeret. Det problem er ikke størst her i pendlerafstand fra København, men virksomhederne på andre dele af Sjælland kan fortælle om, hvor svært det er at få nyuddannede til at flytte væk fra København.

Som ledere skal vi selvfølgelig også kigge indad. Er vi gode nok til at tage folk ind, der ikke lige præcist har den rigtige uddannelse og den rigtige erhvervserfaring? Tallene på landsplan viser, at virksomhederne i cirka hver 10. ansættelse vælger en kandidat, der ikke passer præcis ind i stillingsopslaget. Typisk er det manglende relevant erhvervserfaring og mangel på særlige faglige kvalifikationer, virksomhederne går på kompromis med.

Det viser, at virksomhederne er parate til at tænke ud af boksen og række hånden frem til ansøgere, der ikke har præcis den faglige profil, virksomhederne annoncerer efter. Samtidig håber jeg, at de unge både vil være mere realistiske når de vælger uddannelse og lidt mere åbne for at søge ud over både bygrænser og deres egne faggrænser. Ellers bliver det svært for virksomhederne og de unge at finde hinanden.