Mit Lederne

Nyheder

Pressemeddelelse: Stor optimisme blandt ledere på nord- og østsjællandske virksomheder

01. juni 2018

Sommeren er kommet tidligt til Danmark i år – og det gode vejr i maj får nu følgeskab af sol over nord- og østsjællandsk erhvervsliv.

En ny konjunkturundersøgelse fra Lederne tegner således billedet af et 2. halvår af 2018, der ifølge de lokale ledere vil blive særdeles godt for det private erhvervsliv i Nord- og Østsjælland både når det gælder økonomi og beskæftigelse.

 

Ifølge konjunkturundersøgelsen, der er foretaget i samarbejde med analyseinstituttet YouGov, har hele 70 procent af lederne på de nord- og østsjællandske virksomheder en forventning om, at omsætningen vil stige i det næste halve år. 19 procent kalkulerer med omtrent uændret omsætning, mens kun 12 procent af lederne tror, omsætningskurverne i regionens virksomheder vil vende nedad i 2. halvår af 2018.

 

Tendensen er den samme, når det gælder virksomhedernes overskud. 57 procent af lederne i Nord- og Østsjælland forventer, at overskuddet stiger i det næste halve år, mens 29 procent kalkulerer med uændret overskud. Optimismen ses også på eksportområdet. Her svarer over halvdelen af lederne, 58 procent, at der er stigninger i vente i 2. halvdel af 2018.

 

I forhold til beskæftigelsen er forventningen hos majoriteten af lederne i Nord- og Østsjælland, at vi er på vej ind i et halvår med enten stigende eller uændret beskæftigelse. Blandt de 254 adspurgte lokale ledere kalkulerer 48 procent med, at det samlede antal af medarbejdere stiger det næste halve år, mens 40 procent tror, antallet af ansatte forbliver omtrent uændret. Kun 12 procent af lederne belaver sig på en nedgang i antallet af medarbejdere.

 

Afdelingsformanden for Lederne Nordsjælland Gitte Winkler deler de positive forventninger til både økonomiske nøgletal og beskæftigelse i 2. halvår af 2018.

 

- Vi ser jo en generel positiv udvikling i samfundet for tiden. Det fremtidige problem bliver nok, at vi kommer til at mangle arbejdskraft, og det er derfor vigtigt, at vi uddanner mere og mere målrettet, så nordsjællandske virksomheder kan fortsætte den udvikling der er i gang, siger Gitte Winkler.

 

Ledernes konjunkturundersøgelse er baseret på svar fra 2.810 ledere, heraf 254 fra Nord- og Østsjælland. Alle er ansat på virksomheder i den private sektor. Undersøgelsen i sin helhed offentliggøres i juni 2018.

Kontaktoplysninger

Gitte Winkler
Afdelingsformand
Lederne Nordsjælland
Tlf. 7254 5418
E-mail gitte.winkler@lederne.dk 

Karoline Bloch Sørensen og Emilie Sølling Hansen
Pressemedarbejdere
Lederne
Tlf. 3283 3456
E-mail kbs@lederne.dk / esh@lederne.dk