Mit Lederne

Den digitale fremtid er lige nu

Den digitale fremtid er lige nu

18. november 2018

Af Gitte Winkler, afdelingsformand, Lederne Nordsjælland

Digitale teknologier forandrer allerede i dag den måde, mange af os arbejder på. Hvis danske virksomheder skal undgå at sakke bagud, skal vi erhverve nye digitale kompetencer

Teknologier som big data, block chain og kunstig intelligens åbner for et utal af nye måder at arbejde og organisere virksomheder på. De fleste af os er nok famlende over for, hvad begreberne betyder, og hvordan de fungerer i praksis.

Men en række virksomheder har allerede taget de digitale metoder til sig og arbejder med dem systematisk. Det drejer sig primært om store virksomheder, der i det daglige arbejder med big data; indsamling, opbevaring, analyse, behandling og fortolkning af enorme mængder data. I de virksomheder sker der typisk det, at mængden af information bliver for stor til, at ledelsen alene kan agere og træffe beslutninger. Derfor er ledelsen nødt til at slippe kontrollen og lægge beslutninger ud til grupper af medarbejdere.

De kommende år vil den slags forandringer blive hverdag for mange af os. I hvert fald hvis man skal tro en rundspørge, Lederne har lavet blandt knap 1000 medlemmer. Her svarer knap en tredjedel, at organisationsformen i deres virksomhed bør ændres inden for de næste tre år for at håndtere den digitale og teknologiske udvikling.

Digital omstilling – eller skal jeg sige omvæltning - er ikke noget, som kun virksomheder inden for de teknologitunge brancher vil opleve. Det vil berøre alle brancher og alle virksomheder.

Her i Region Hovedstaden vurderer tre ud af fire virksomheder, at digitale teknologier har stor betydning for virksomheden, og to ud af tre virksomheder forventer at investere i digitalisering de kommende to år. Det viser en rundspørge blandt 800 virksomheder foretaget af Region Hovedstaden.

Vi skal med andre ord forberede os på, at vores arbejdsliv vil ændre sig markant. Det kræver først og fremmest, at vi er indstillet på forandringer og ikke lader os slå ud.. Vi skal fagligt være rustet til at arbejde med teknologier og begreber, der i dag kan virke science fiction-agtige.

Det stiller store krav til både ledere og medarbejdere. Hver anden leder mener, at deres virksomhed kun i nogen grad eller i mindre grad evner at håndtere den digitale og teknologiske udvikling, viser undersøgelsen fra Lederne.

I undersøgelsen peger mange af de adspurgte ledere på, at både de selv som ledere og deres medarbejdere har huller i deres kompetencer i forhold til at håndtere den digitale og teknologiske udvikling i de kommende år.

Derfor har vi brug for mere viden om og diskussion af, hvad der kræves af både medarbejdere og ledere for at kunne håndtere digitalisering. Det er helt nødvendigt, hvis danske virksomheder skal klare sig i den internationale konkurrence, som kun bliver hårdere i takt med, at flere og flere lande går ind i den digitale tidsalder.

Vi skal tale om digitalisering, ikke som abstrakte fremtidsbegreber men som konkrete arbejdsredskaber. Uanset om vi føler os overvældede eller fascinerede af de nye teknologier, skal vi være klar over, at de bliver en del af vores hverdag på jobbet. Den digitale fremtid er lige nu.