Mit Lederne

Nyheder

Debatindlæg: Vi skal bakke op om det frivillige arbejde

23. oktober 2017

Man bliver styrket både som leder og menneske ved at være frivillig.

Debatindlæg af  Gitte Winkler, afdelingsformand for Lederne Nordsjælland i Frederiksborg Amts Avis fredag d. 23. oktober 2017

For nogle uger siden deltog jeg i »Hillerød spiser sammen«. Et tilbagevendende arrangement, som er stablet på benene for at komme ensomhed til livs og skabe fællesskaber på tværs af kulturer, generationer og samfundsklasser. Det var en fantastisk oplevelse at tale med så mange forskellige mennesker, og jeg følte mig forbundet til byen på en ny måde. Bag initiativet står Søren Lerche fra Grundtvig Højskole, der i slutningen af september meget fortjent fik overrakt FrivilligSocialprisen 2017.

Den frivillige sektors bidrag til samfundet er ubeskriveligt stort. Nationalt såvel som lokalt. Frivillighed er en kerneværdi i Danmark, og derfor gør det mig så glad at læse i en ny undersøgelse fra Lederne, at 55 procent af ledere i Nordsjælland enten er eller har været frivillige. Undersøgelsen er lavet blandt 250 ledere i Hillerød, Helsingør, Allerød, Egedal, Fredensborg, Halsnæs, Frederikssund, Gribskov og Furesø Kommuner.

Jeg er selv frivilligt engageret og har været det altid. Jeg mener nemlig, at man bliver styrket både som leder og menneske ved at være frivillig. At gøre noget for andre styrker selvværdet, og samtidig får man skærpet sine kompetencer til at samarbejde og kommunikere med mennesker, der er anderledes end en selv.

Af disse årsager kan jeg godt forstå, hvis man i forbindelse med en ansættelsesproces bemærker det, når ansøgeren har frivilligt arbejde på CV’et.

Ifølge Ledernes undersøgelse tillægger hver tredje leder i Nordsjælland det »i høj« eller i »nogen grad« positiv betydning, at en ansøger til en ledig stilling udfører frivilligt arbejde.

Personligt mener jeg også, at det siger meget om et menneske, hvis han eller hun arbejder frivilligt. Det signalerer overskud, engagement og omtanke for den verden, vi er en del af.

De faglige kompetencer kommer naturligvis i første række, men at have erfaring med frivilligt arbejde er bestemt et plus i min bog. 33 procent af lederne mener desuden, at det i et vist omfang kan være i orden at udføre frivilligt arbejde i arbejdstiden.

Selvom det frivillige arbejde ikke nødvendigvis skal foregå i arbejdstiden, synes jeg, at man som leder bør bakke medarbejderne op i deres frivillige engagement. Man bør interessere for det, spørge ind til det og udvise forståelse og fleksibilitet, hvis det frivillige arbejde betyder, at medarbejderen må gå lidt tidligere en dag.

Faktisk bør vi alle støtte op om de frivilliges arbejde, da det er vigtigt på flere niveauer.

For det første er det frivillige foreningsliv et uundværligt fundament i lokalsamfundet, der bl.a. betyder, at vi kommer hinanden ved.

For det andet danner foreningslivet rammen om mange unges demokratiske og sociale dannelse.

Og for det tredje er foreningslivet med til at løse nogle overordnede samfundsudfordringer som for eksempel integration af nye borgere og bekæmpelse af ensomhed.

Frivillighed er et relevante emne at diskutere, og derfor glæder jeg mig til at tage del i debatten om frivillighed og civilsamfund i Ledernes Tag Ansvar-butik i Hillerød i morgen, tirsdag den 24. oktober.

Alle er velkomne - det er helt frivilligt, om man vil møde op!