Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs mere

Debatindlæg: Undervurderer betydningen af god kommunikation

02. september 2016

Over halvdelen af lederne søger aldrig eller sjældent feedback på deres evner som kommunikatører.

Debatindlæg af afdelingsformand Henning Kokholm i Frederiksborg Amts Avis den 2. september 2016

Personligt har jeg en tendens til at være meget direkte i min kommunikation. Jeg kalder en spade for en spade og en skovl for en skovl. Mit motto er: Keep it simple. Man er aldrig i tvivl om, hvor man har mig - og er jeg uenig med dig, skal du nok få det at vide! Min direkte måde at sige tingene på er en styrke, men det kan hurtigt blive en svaghed, hvis jeg ikke er bevidst om, hvordan kommunikationen påvirker andre eller forstår, hvordan andre kommunikerer til mig.

Kommunikation handler om at ændre sine forventninger og kommunikere på modtagerens præmisser. De fleste accepterer da også den gamle traver om, at budbringeren altid har ansvaret for, at budskabet modtages som ønsket. Men hvorfor er der så så mange ledere, der ikke interesserer sig for deres kommunikation?

Lederne har netop i samarbejde med analyseinstituttet YouGov foretaget en undersøgelse om kommunikation blandt 1845 ledere. 49 procent af lederne i det private svarer, at de på intet tidspunkt har taget nogen form for efteruddannelse i kommunikation.

Jeg synes, at det er skæmmende. For vi har da alle sammen på et eller andet tidspunkt følt os misforstået på arbejdspladsen eller oplevet ikke at kunne forstå anvisninger fra en kollega. Som EHS-manager og international auditør arbejder jeg sammen med mange mennesker i både ind- og udland. Når man arbejder med sikkerhed og kvalitetssikring, er det altafgørende, at dem du taler med, forstår, hvad du siger.

Før i tiden tog jeg det for givet, at medarbejderne forstod, hvad jeg sagde. Det forbavsede mig virkelig, hvis jeg efterfølgende opdagede, at de ikke havde forstået mine instruktioner. Oprindeligt er jeg uddannet smed. Dengang var det ikke ligefrem kommunikation, som var en naturlig del af uddannelsen. Siden har jeg taget en del lederuddannelser og uddannelse i kommunikation og har i dag en bedre forståelse for min egen og andres kommunikation.

Rusk op i feedback-kulturen
Akkurat som jeg selv gjorde, undervurderer mange ledere behovet forefteruddannelse. Nogen har måske en fordom om, at kommunikationskurserer er lidt langhårede. Enkelte drillede mig ligefrem med, at jeg var kommet med i en sekt, da jeg fortalte, at jeg skulle på NLP-kursus (efektiv kommunikation, red.). Andre ledere går ud fra, at medarbejderne selv siger til, hvis der er noget, som de ikke har forstået. Men det kan man ikke forvente. Det forudsætter, at der er et tillidsfuldt miljø, hvor det er acceptabelt at sige »Det forstår jeg ikke«. De fleste frygter at blive opfattet som dumme, hvis de for eksempel spørger ind til nøgletallene igen-igen, når nu chefen lige har holdt en »fremragende« powerpoint-præsentation af dem. Så meget desto mere er det vigtigt at få rusket op i feedback-kulturen ude i virksomhederne.

Den nye undersøgelse fra Lederne viser nemlig, at over halvdelen af lederne aldrig eller sjældent søger feedback på deres evner som kommunikatører.  I min opfattelse er det utilstedeligt. Man bør løbende få feedback, for kun på den måde bliver man en bedre leder - og det er både i lederens, medarbejdernes ogorganisationens interesse.

Feedback fra andre har betydet, at jeg har ændret min måde at formidle på. I dag bruger jeg både video, tekst,tale og billeder, når jeg formidler. Det fremmer forståelsen og imødekommer det faktum, at mennesker lærer forskelligt. Kommunikation som fag har desværre et lidt blakket ry hos nogle. Jeg møder jævnligt spørgsmålet, om en efteruddannelse i kommunikation i virkeligheden ikke er en efteruddannelse i manipulation? Nej, det er det ikke. Kommunikation handler om bevidsthed for kropssprog, udtryksform og budskab. Manipulation opstår kun, hvis hensigten er negativ. Og det bør den aldrig være i den gode ledelsessituation. Den gode kommunikerende leder har forståelse for andres verdensbillede og formår at bruge den forståelse til at kommunikere hensigtsmæssigt og med respekt for, at vi alle er forskellige.

Jeg valgte som nævnt NLP vejen og har siden hentet stor inspiration om min personlige kommunikation i Enneagrammet og de ni gode ledertyper. Som en klassisk Type 8 er jeg nu bevidst om min kommunikation og siger det ligeud: Leder, tag så og gå op i din kommunikation - det er kun de færreste, som mestrer det uden at få hjælp!