Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs mere

Debatindlæg: Tag engagementet med på job

03. december 2014

Uden engagement og tilfredshed bliver det kort sagt for kedeligt at gå på arbejde.

Af Henning Kokholm Brænder, afdelingsformand for Lederne Nordsjælland

For nylig læste jeg et interview med 70-årige Hans Lorenzen, der fortalt om sin arbejdsmæssige rejse fra udlært murer med speciale i svinestalde til succesrig bygherre og ejendomsmatador. I dag sidder han med status af milliardær i sin private 680 kvadratmeter store penthouselejlighed på den øverste af et 25-etagers højhus i Aarhus - et 92 meter højt hus, han i parantes bemærket selv har fået opført - og ser tilbage på det spændende, men hårde slid, det har været at nå dertil.

"Jeg har stået og blandet beton, muret og knoklet fra fem morgen til sen aften. Og hver gang, der har været overskud, har jeg sat pengene i nye ejendomme", fortalte han i interviewet med dagbladet Børsen.

Selvom det er de færreste af os, som på tærsklen til pensionstilværelsen vil kunne fortælle en tilsvarende historie, er det altid fantastisk at læse om mennesker, der har haft visioner og med benhårdt slid er nået rigtig langt. Til gengæld er der heldigvis mange, som ligesom Hans Lorenzen har erfaret at kombinationen af hårdt arbejde, mod og engagement er nøglebegreber, hvis man vil gå glad til og fra arbejde.

Jeg synes, det er glædeligt, at fire ud af fem ledere ligger helt i top på engagementskurven, og det er der, som jeg ser det, flere årsager til.

Henning Kokholm Brænder, afdelingsformand for Lederne Nordsjælland

I sidste uge satte vi i Lederne på konferencen Ledelsens dag i København fokus på passion og engagement blandt ledere. Op til konferencen foretog Lederne sammen med analyseinstituttet YouGov en undersøgelse blandt 2961 ledere, hvor vi spurgte til tilfredsheden med og engagementet i lederjobbet.

Undersøgelsen viste, at lederne her i Nord- og Østsjælland i stor stil har engagement med sig, når de træder ind over dørtærsklen til arbejdspladsen. 81 procent af lederne i Nord- og Østsjælland svarer således, at de føler sig engageret eller meget engageret i det nuværende job, og blandt de engagerede sagde 51 procent tilmed, at de i høj eller meget høj grad betragter jobbet som "en passion".

Jeg synes, det er glædeligt, at fire ud af fem ledere ligger helt i top på engagementskurven, og det er der, som jeg ser det, flere årsager til. Det handler om, at lederjobbet giver gode muligheder for at gøre en forskel. Det handler om, at lederne bliver udfordret. Men det handler naturligvis også om, at lederne føler sig anerkendt og værdsat.

Ros og Anerkendelse
Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at engagement i jobbet og anerkendelse går hånd i hånd. Det kan være svært at beholde begejstringen og engagementet, hvis man aldrig nogen sinde får ros eller anerkendelse for gode resultater eller en god arbejdsindsats - og det gælder uanset, om man befinder sig på leder- eller medarbejderniveau. Alle vil naturligvis gerne påskønnes økonomisk til den årlige lønsamtale, men det er min erfaring som leder, at det faktisk er lige så vigtigt i dagligdagen at huske at påskønne, når medarbejderne har ydet en god indsats. Samme behov har lederne selv fra deres chefer. 

I den førnævnte undersøgelse fra Lederne og YouGov er de ledere, som ikke føler sig engagerede i jobbet, blevet spurgt, hvordan engagementet kunne blive højere. Interessant er det, at topscorer på det spørgsmål er "en anden virksomhedskultur" - altså den kultur, der er på den nuværende arbejdsplads, for mange ledere er en bremseklods for engagement og tilfredshed. 

Der er også mange, der i undersøgelsen peger på, at de savner større klarhed om deres lederrolle, virksomhedens forventninger samt bedre muligheder for at gøre det, de er bedst til. Sidstnævnte er bekymrende, for det betyder rent faktisk, at der går en række ledere rundt, som ikke udfolder deres potentiale og deres evner optimalt. Og hvis der er noget, som kan dræne for enerfi og i længden tage livet af motivationen, er det netop følelsen af ikke at gøre, hvad man er bedst til, og måske føle sig overkvalificeret. 

Er man dér i sit jobliv, mener jeg, at det må være på tide at komme videre. For uanset, om målet er at tjene milliarder på at opføre højhuse, eller om det er at blive en endnu dygtigere specialist inden for et særligt fagområde, må arbejde aldrig blive noget, der kan udføres med hjernen koblt fra og bind for øjnene. Uden engagement og tilfredshed bliver det kort sagt for kedeligt at gå på arbejde.