Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Debatindlæg: Tag ansvar for fremtidens arbejdskraft

28. marts 2017

Det hænder, at man bliver glædeligt overrasket. Det blev jeg selv forleden, da jeg i en ny undersøgelse fra Lederne læste, at manglen på praktikpladser til unge på erhvervsuddannelserne er dén udfordring, som flest ledere mener, at der bør tages et større ansvar for at løse i de kommende 12 måneder.

Debatindlæg af  Gitte Winkler, afdelingsformand for Lederne Nordsjælland i Frederiksborg Amts Avis tirsdag den 28. marts 2017

På en flot top syv over de største udfordringer på arbejdsmarkedet, der også talte håndteringen af stress på arbejdspladsen og fastholdelsen af ældre medarbejdere, lå min personlige kæphest altså og tronede på førstepladsen. 57 procent af de i alt 3.948 adspurgte ledere pegede på manglende praktikpladser som den udfordring, der er størst behov for at tage ansvar for.

Når jeg på de kommende linjer slår på tromme for flere praktikpladser i Nordsjælland til de unge på erhvervsuddannelserne, føler jeg, at jeg også taler på vegne af en masse andre ledere. Men inden jeg lader begejstringen for ledernes opbakning til denne vigtige dagsorden overmande mig, skal vi huske på, at holdningen om, at der skal tages et større ansvar for at skabe flere praktikpladser, også skal omsættes til noget konkret. Det ser heldigvis ud til, at virksomhederne, uddannelsesinstitutionerne og kommunerne i Nordsjælland tager ansvaret på sig. I hvert fald kunne jeg for nylig læse, at Erhvervsskolen i Nordsjælland for tredje år i træk har oplevet en stigning i antallet af indgåede praktikaftaler.

Og det er en god nyhed, for vi står som samfund - og lokalsamfund i Nordsjælland - over for en stor udfordring, som vi allerede mærker effekterne af. Ifølge den seneste opgørelse fra Region Hovedstadens Vækstbarometer har over halvdelen af virksomhederne i regionen problemer med at skaffe arbejdskraft. Blandt dem svarer 35 procent, at det særligt er faglært arbejdskraft, de mangler. En sådan situation er hæmmende for væksten, og vi har i den grad brug for, at flere unge bliver faglærte, så efterspørgslen på faglærte hænder kan imødekommes. Hvis flere unge skal motiveres til at tage en erhvervsuddannelse, skal de kunne føle sig sikre på, at det er muligt at få en praktikplads.

En social plads i livet
De unge, som ikke får læreplads, kommer i dag i skolepraktik. Og selvom skolepraktik er godt, er det bare ikke godt nok. Mestertanken går tabt, og man går glip af nogle af de ting, som man opnår ved et længerevarende forløb som lærling.

Jeg er selv udlært håndværker og havde under min uddannelse stor glæde af at være i lære ved to virksomheder.  Når man er i praktik lærer man, hvordan man begår sig på en arbejdsplads. Man lærer, hvad der er kutyme og god opførsel. Man lærer håndværket og jargonen at kende ved dag ud og dag ind at gå sammen med ældre og mere erfarne kollegaer. Man bliver del af at arbejdsfællesskab, som giver een en social plads i livet.

Det sidste er vigtigt. Snakken om de manglende praktikpladser kommer tit til kun at handle om de store makroøkonomiske problemstillinger, men det bør også handle om, at vi skylder de unge en social plads i livet. Min venindes søn følte sig fortabt efter folkeskolen. Han synes ikke, at der var mening med noget som helst og vidste ikke, hvad han ville med sit liv. Han begyndte på en erhvervsuddannelse, og i det øjeblik han fik en læreplads, forandrede han sig til et nyt menneske. Den stolthed og glæde, der hænger sammen med at dyrke sit håndværk og tilhøre et arbejdsfællesskab, er uvurderlig.

Uddannelsen af kvalificeret faglært arbejdskraft er et anliggende, der vedrører os alle. Det betyder også, at vi alle har et ansvar for at få det til at ske. Både kommuner, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, ledere og de unge selv har et ansvar. Det lader til, at vi i Nordsjælland er på rette vej – så lad os sammen tage ansvar for, at det gode arbejde fortsætter.