Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Debatindlæg: God ledelse mindsker stress

28. november 2016

Stress kan ikke udryddes, men ledere kan gøre meget for at nedbringe helbredsskadende stress på de sjællandske arbejdspladser.

Debatindlæg af afdelingsformand Henning Kokholm i Frederiksborg Amts Avis den 28. november 2016.

Mange ledere vil ligesom jeg opleve, at medarbejdere bukker under for stress. Jeg har set, hvordan mennesker, der har imponeret mig med deres arbejdsiver og overblik, pludselig er blevet så skrøbelige, at småting kan vælte deres verden. Derfor ligger det mig dybt på sinde at hjælpe andre ledere med at mindske stress.

Skillelinjen mellem arbejdsliv og privatliv udviskes i disse år og derfor er der et stadigt stigende behov for fleksibilitet på arbejdspladserne.

Henning Kokholm, afdelingsformand for Lederne Nordsjælland

Selvom stress aldrig bliver udryddet, så tror jeg fuldt og fast på, at god ledelse kan være med til at mindske den helbredsskadende stress.

God ledelse er langt mere end at skabe flotte resultater, der kan måles på bundlinjen. God ledelse handler i høj grad også om at skabe en sund kultur, hvor medarbejderne har indflydelse, føler sig værdsat og er motiverede, når de møder på arbejde. Samtidig er det vigtigt, at ledere har en god dialog med medarbejderne, så lederen ved, om medarbejderen trives med de faglige opgaver eller ej.

Ved at få denne indsigt i medarbejderens arbejde vil lederen tidligere se, hvis der er tegn på mistrivsel eller stress, og lederen vil tidligere kunne sætte ind over for personer, der er på vej til at blive ramt af stress. Ledere må heller ikke undervurdere betydningen af, at både medarbejderne og lederne selv har en god work-life-balance.

Skillelinjen mellem arbejdslivog privatliv udviskes i disse år, og derfor er der et stadigt stigende behov for fleksibilitet på arbejdspladserne. Både lederne og medarbejdere skal være opmærksomme på, at når medarbejderne har fyraften, så har de fri, med mindre andet er aftalt. Hvis begge parter ikke respekterer medarbejdernes fritid, så vil medarbejderne have forøget risikofor at gå ned med stress.

Bedre fokus på stress

Jeg bliver som afdelingsformand for Lederne i Nordsjælland ofte spurgt, hvordan man forebygger og håndterer stress. Svaret er desværre alt for komplekst til, at man kan drøfte det over en hurtig kop kaffe, og det er en del af problemet. Jeg er ikke i tvivl om, at lysten til at bekæmpe stress findes i mange virksomheder, men stress er så stort og komplekst et fænomen, at det for manges vedkommende bliver ved de gode intentioner, fordi de mister overblikket.

Hvis stress skal mindskes i betydelig grad på tværs af brancher, kræver det, at ledere bliver bedre informeret om stress og får nogle værktøjer, som giver overblik og konkrete idéer til, hvordan man bekæmper stress. Værktøjerne skal indgyde både erfarne og uerfarne ledere til at handle med det samme.

Hos Lederne arbejder vi for at udbrede viden og oplyse om den helbredsskadende stress. Men vi kan, ligesom alle andre, blive bedre til at formidle vores viden på en måde, som gør det lettere at forstå stress og få et overblik over, hvordan man kan bidrage til stressindsatsen. Behovet for at forebygge stress og arbejde for en bedre work-life-balance bliver stadig vigtigere. Vi oplever, at presset konstant stiger både professionelt og privat. Det skal gå stærkere og stærkere, men samtidig skal man levere flere og bedre resultater. I den verden og i den kontekst er det klart, at vi bliver stressede, og det kan den gode ledelse være med til at mindske.