Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs mere

Debatindlæg: Det lysner i Nordsjælland

12. juni 2015

Optimismen spirer og gror. Erhvervslivet i Nordsjælland ryster krisen af sig og forventer lysere tider - det kommer os alle til gavn.

Debatindlæg af afdelingsformand Henning Kokholm Brænder i Frederiksborg Amts Avis den 12. juni.

Vi kender det nok alle. Man træder inden for i entreen i et hjem, og straks mærker man den - stemningen. Hvordan er grundtonen i dette hjem - er her hyggeligt, fredeligt, sjovt?

Jeg laver altid selv øvelsen, når jeg besøger andre virksomheder. Og det seneste stykke tid har det slået mig gang på gang, når jeg træder ind i receptionen hos en nordsjællandsk virksomhed. Man kan ligesom mærke, at det går bedre, end det har gjort længe. Medarbejderne virker mere positive, og der er denne her fornemmelse af arbejdsglæde og begejstring.

Vi er i den spæde begyndelse af et opsving, hvor vi stadig har brug for en ydmyg tilgang. Men det lysner.

Henning Kokholm Brænder, afdelingsformand for Lederne Nordsjælland

Forleden fik jeg vished for, at det ikke bare er noget, jeg går rundt og fornemmer. Den er god nok. Ledernes seneste konjunkturundersøgelse viser sort på hvidt, at optimismen og troen på fremtiden er vendt tilbage.

I undersøgelsen svarer syv ud af 10 af lederne i Nord- og Østsjælland, at de forventer stigende omsætning det næste halve år. Og 65 procent forventer større overskud. Det er selvfølgelig godt for virksomhederne - deres ejere, der kan se frem til at tjene flere penge og medarbejderne, der kan regne  med at beholde deres job. Men det er ikke kun godt for dem. Hvis forventningerne holder stik, kommer det alle os, der bor og arbejder her i Nordsjælland til gode.

For undersøgelsen viser også, at lederne på de lokale virksomheder forventer, at de enten skal beholde det samme antal medarbejdere eller ansætte flere. Der er kommet en markant optimisme rundt om i virksomhederne, og optimismen viser begyndelsen på en positiv spiral. Når virksomhederne tror på og tør satse på øget vækst, skaber det flere arbejdspladser.

Positiv spiral forstærker sig selv.
Det gode ved en positiv spiral er, at udviklingen kommer til at forstærke sig selv: Når medarbejderne oplever flere muligheder, er de med på at give den en ekstra skalle på jobbet. Når virksomhederne ansætter flere, bliver kommunerne mere attraktive for tilflyttere. Og flere indbyggere giver kommunerne flere skatteindtægter og dermed bedre muligheder for at vedligeholde skoler, institutioner, sygehuse osv., hvilket igen er med til at gøre området attraktivt for tilflyttere.

Samspillet mellem kommunerne og det private erhvervsliv i det nordsjællandske er værd at tage med, når vi nu taler om et begyndende opsving i regionen. For når det offentlige og det private formår at arbejde sammen, kan det lade sig gøre at påvirke udviklingen. Og vi har kommuner her i regionen, der fortjener ros for at forstå, at det kan betale sig at give erhvervslivet en hjælpende hånd i krisetider. Det mest velkendte eksempel er Hillerød Kommune, hvor man i kommunen har truffet et helt bevidst valg om at være en kommune for erhvervslivet. Med en erhvervsstrategi og handleplan går Hillerød målrettet efter at være en kommune, der er en konstruktiv medspiller for virksomhederne. Både i form af rådgivning, samarbejde og lettere sagsbehandling. Også kommuner som Gribskov går seriøst til værks i forhold til at være med til at skabe vækst og tilbyde gode vilkår for virksomheder.

Den aktive erhvervspolitik giver nu bonus i form af vækst. Det viser, at det kan betale sig at tage en beslutning, give erhvervslivet gunstige vækstbetingelser og på den måde være med til at skabe arbejdspladser. Det er den slags der kan få små samfund til at blomstre.

Så det lysner. Vi er ikke i mål. Der er stadig efterveer af krisen, og der er stadig farer, der kan slå skår i optimismen og forventningerne om vækst. Vi er i den spæde begyndelse af et opsving, hvor vi stadig har brug for en ydmyg tilgang. Men det lysner.