Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs mere

Debatindlæg: Det er nu, vi som ledere skal vise vejen

30. januar 2016

Integration af flygtninge er en alt for vigtig opgave til, at vi kan overlade den udelukkende til offentlige myndigheder.

Debatindlæg af afdelingsformand Henning Kokholm Brænder i Frederiksborg Amts Avis den 30. januar 2016

Moderne ledere må vænne sig til, at integration bliver en del af ledelsesopgaven - for det er på de danske arbejdspladser, at vi for alvor kan lære nytilkomne om det danske samfund og vores kultur.

Vi skal passe på Danmark«, sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen i sin nytårstale. Han talte om flygtningestrømmen og om den kæmpe opgave, det er at integrere de mange nytilkomne i vores land. Det anslås, at vi i 2016 skal modtage og integrere 17.000 flygtninge. Det er et antal så stort, at det mere end nogensinde før er vigtigt at få integrationen til at fungere. I et land som vores, hvor arbejdslivet og det kollegiale fællesskab spiller en stor rolle for vores forståelse af, hvem vi er, giver det rigtig god mening at tænke arbejdspladserne ind i integrationen.

Derfor er jeg enig med den del af de danske ledere, der erklærer sig parat til at tage et medansvar for integration af flygtninge på arbejdsmarkedet. Da Lederne og analyseinstituttet YouGov i efteråret spurgte 951 ledere, lød svaret fra halvdelen - 48 procent - at medvirken til integration af flygtninge på arbejdsmarkedet er en del af den generelle ledelsesopgave.

Der er brug for enklere regler, mere overblik over, hvad man kan forvente af en flygtning i praktik eller job, og nogle brugbare redskaber og anbefalinger, så den enkelte leder og virksomhed ikke har fornemmelsen af at skulle opfinde den dybe tallerken helt for sig selv.

Henning Kokholm Brænder, afdelingsformand for Lederne Nordsjælland

I disse uger sidder arbejdsmarkedets parter sammen med regeringen og forhandler om, hvordan arbejdspladserne kan medvirke til en bedre integration. Derfor er jeg ikke i tvivl om, at det fremover bliver en del af ledelsesopgaven at forholde sig til integration af flygtninge. Uanset om der er delte meninger om det, bliver det os, der som ledere kommer til at stå med det praktiske, daglige ansvar, når politikerne og hovedorganisationerne finder frem til en aftale.

Mange vil sikkert være bekymrede. For hvordan griber man lige den opgave an? Integration er trods alt ikke det, vi er vant til at beskæftige os med på de private virksomheder. Jeg håber, at trepartsforhandlingerne ender med, at det bliver meget mere overskueligt for virksomhederne at tage et medansvar, og at der bliver taget hensyn til regionale forskelle, så matchet mellem flygtninge og arbejdspladser giver mest mulig mening.

Der er brug for enklere regler, mere overblik over, hvad man kan forvente af en flygtning i praktik eller job, og nogle brugbare redskaber og anbefalinger, så den enkelte leder og virksomhed ikke har fornemmelsen af at skulle opfinde den dybe tallerken helt for sig selv. Hvis det skal lykkes at bruge arbejdsmarkedet til integration, skal alle parter være indstillede på at dele gode erfaringer og gøre det så attraktivt og simpelt som muligt.

Vi må dele vores erfaringer

At der er brug for forenkling af regler og procedurer og at sætte samarbejdet i centrum, kan man forvisse sig om ved at læse med på bloggen flygtningijob. blogspot.dk. Her fortæller Vibeke Skytte, der er direktør hos Lederne, om forløbet med at ansætte tre flygtninge i virksomhedspraktik. Der er mange gode erfaringer og tankevækkende anekdoter at hente der. Personligt er jeg ikke i tvivl om, at vi på arbejdspladserne også kan høste en gevinst ved at tage del i  integrationsopgaven. Hvis vi vel at mærke er indstillede på at se på flygtninge som en ressource i stedet for en byrde. De fleste ledere fortæller, at de regner med, at det fremover bliver vanskeligere at rekruttere medarbejdere. Ved at åbne dørene for nye medborgere i et praktikforløb, løntilskudsjob og med tiden i ordinære ansættelser, får vi en mulighed for at være med til at forme de medarbejdere, som alt tyder på, at vi ellers kommer til at mangle i fremtiden.

Integration på arbejdspladserne giver flygtninge mulighed for at få fodfæste i det danske samfund; det gavner samfundsøkonomien, hvis  overførselsindkomster med tiden kan erstattes med løn, og det kan være med til at løse virksomhedernes udfordring med manglende arbejdskraft.