Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Generalforsamling 2019

27. marts 2019

Der afholdes generalforsamling i Lederne Nordsjælland, onsdag den 27. marts 2019 kl. 17.30 Skovskolen, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg.

Dagsorden for Generalforsamlingen:

1.Valg af dirigent
2.Formandens beretning
3.Regnskab og budget
4.Behandling af indkomne forslag
5.Valg
6.Eventuelt

Samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. I ulige år vælges formand og 1-2 bestyrelsesmedlemmer. I lige år vælges næstformand, kasserer og 1-2 bestyrelsesmedlemmer.

Forslag, herunder navne på kandidater til valg til bestyrelsen, der ønskes behandlet af afdelingens generalforsamling, må være afdelingens formand (Gitte Winkler, gitte.winkler@lederne.dk) i hænde skriftligt senest otte dage inden afdelingsgeneralforsamlingens afholdelse.

17.15: Ankomst
17.30: Generalforsamling
18.30: Rundvisning og fortælling om Skovskolen
19.00: Middag i samekåten i skoven

Tilmeldingsfrist den 19. marts 2019.

Tilmelding her.

Bemærk begrænset antal pladser til rundvisning og spisning.

Oplev Skovskolen til generalforsamlingen

I år holder vi generalforsamlingen på Skovskolen.

skkolen

Her vil Bent Sten Jensen fra Skovskolen efter generalforsamlingen vise rundt og fortæller om Skovskolen og dens mange aktiviteter. Inde i skoven står en samekåte (et telt), her byder kokken på chili con carne med øl/vand og skovmandskaffe med kage.

Sørg for at have fodtøj og varmt tøj med, som passer til vejret.