Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Ledelse under pres – hvad kan vi lære af militæret?

07. maj 2019

Ledelse er ikke kun et spørgsmål om klare hierarkier, om centralisering, kontrol og processtyring. For i den form for ledelse bliver lederen flaskehalsen, idet alle informationer skal herigennem. Organisationer, som ledes efter ovenstående principper, kommer til kort i omskiftelige, komplekse eller kaotiske situationer, hvor der er krav om øjeblikkelig handling. Lederen risikerer at blive overvældet af information, og medarbejderne er passivt afventende.

Netop evnen til at lede under omskiftelighed og i komplekse eller kaotiske situationer, er noget ledere i militæret evner. Dette kombineret med fokus på formålsledelse, gør militærledelse agilt og robust.

Konferencen stiller skarpt på erfaringsudveksling mellem ledelse i det civile og ledelse i militæret omkring temaerne ledelse under pres, risikoledelse og ledelse i en agil kontekst. Konferencen består af tre korte indlæg og en paneldebat, hvor du har mulighed for at stille spørgsmål til de to sidste indlægsholdere. Udbyttet for dig, som deltager, bliver inspiration til ledelse fra den militære verden, konkrete inputs til hvordan du kan forberede den gode formålsfortælling, og hvordan fokus sættes på formål og ikke kun på KPI'er.

 

De tre oplægsholdere

Chefsergent René Hinrich

René Hinrich

René Hinrich er Flyvevåbnets Chefsergent, og er dermed øverst ansvarlige for mellemledere i Flyvevåbnet i forhold til rådgivning af den øverste chef og øvrige chefer i Flyvevåbnet, samt udvikling af mellemledernes rolle som en del af Flyvevåbnets samlede ledelseskraft.

René vil tegne et billede af hverdagen som mellemleder i Flyvevåbnet, og give et indblik i virket som mellemleder i en moderne militærorganisation. En organisation hvor lederen både skal mestre ledelsesværktøjer under daglige forhold, og føringsledelse under indsættelser, operationer og evt. kamp.

René har mere end 30 års erfaring som mellemleder på flere niveauer i det danske Flyvevåben.

Major Søren Sjøgren

Søren Sjøgren
Søren er uddannet officer i Hæren og tillige cand. mag i filosofi fra Københavns Universitet.
Søren Sjøgren er major ved Forsvarsakademiet og uddannelseschef på Hærens Officersskole. Han har tidligere været udsendt til både Irak og Afghanistan, som delingsfører for en kampenhed.

Med eksempler fra operationer i Irak og Afghanistan, viser Søren Sjøgren hvordan den militære leder får sin organisation til at lykkedes: Det handler at have styr på afdækning af risici. Om at opstille klare mål for hvad der skal opnås og hvorfor, mens frihed til at beslutte hvordan decentraliseres. Om at vide hvornår man skal afvige fra sine ordrer, og om hvorledes man skaber rammer, hvor ens egne ledere og medarbejdere kan udvise initiativ og handlekraft. Og om at oversætte hensigter til konkret adfærd og gøre opgavens hvorfor så tydeligt, at ydre motivation ikke er nødvendigt.

Ledelsesrådgiver Erik Korsvik Østergaard

Erik Korsvik Østergaard
Erik Korsvik Østergaard skaber værdi som ledelsesrådgiver, senior management konsulent, trusted C-level rådgiver, strateg og executor, samt som foredragsholder hos adskillige store, mellemstore og mindre organisationer - både nationalt og internationalt.

Hans fokus er på fremtidens ledelse, formålsdrevet ledelse, UNBOSS og meget andet i regi af den moderne organisation.  Han har arbejdet med ledelse, digitalisering, strategi, forandringsledelse og organisatorisk transformation i over 15 år, som leder, projektleder og rådgiver – og han har en brændende passion for leadership, engagement og den moderne arbejdsplads.
 
Erik har i seneste år haft fokus på at kodificere mekanismerne for fremtidens arbejde, idet han stræber efter at etablere en ledelsesramme, der giver de moderne organisationer og ledere en sammenkobling mellem megatrends, teori og praksis i praksis. Dette har ført til en række sammenhængende modeller for strategieksekvering, innovation i hverdagen, kulturen og den moderne netværksorganisation. Modellerne er blevet anvendt i en lang række situationer i både store internationale organisationer og scale-up virksomheder, med gode og målbare resultater, specielt indenfor people analytics. 

De fire hovedresultater i hans arbejde er samlet i hans bog “The Responsive Leader”.

Program

Kl. 17.30 Velkomst v/ formand for Lederne MidtVest, Lene Skyggelund
Kl. 17.35 Daglig ledelse i Flyvevåbnet v/ chefsergent, René Hinrich
Kl. 18.10 Militærledelse  om at drive på purpose og "the big why" v/ uddannelseschef på Hærens Officerskole, major Søren Sjøgren
kl. 18.40 Agil ledelse  fremtidens ledelsesform v/ ledelsesrådgiver, Erik Korsvik Østergaard
Kl. 19.10 Pause med sandwich
Kl. 19.30 Paneldebat med Søren Sjøgren og Erik Korsvik Østergaard  stil dine spørgsmål til eksperterne
Kl. 20.30 Tak for i dag