Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs mere

Leadership One – skulderklap og nye løsninger

07. april 2016

Her fortæller to medlemmer af LederNetværk i Midtjylland, hvordan de bruger netværket og hvordan det styrker dem.

Lederne har med LederNetværk etableret et velorganiseret medlemsforum, hvor du som medlem, har gratis og eksklusiv adgang til en lang række ledelsesfaglige netværk.

En af netværksgrupperne i Midtjylland hedder Leadership One. De tager udgangspunkt i de udfordringer og problemstillinger, medlemmerne er optaget af i deres daglige ledelsespraksis.

Her fortæller de to netværksledere Birgitte Vestergaard (BV), kvalitetschef hos Emtelle A/S og IT manager i VELUX A/S, Morten Christensen (MC) hvordan de konkret bruger ledernetværket, og hvordan det styrker dem i deres daglige lederskab.

 

Birgitte V

Birgitte Vestergaard - netværksleder i Leadership One.

Morten C

Morten Christensen - netværksleder i Leadership One.

Hvordan bruger du netværket i din dagligdag?
BV: Jeg bruger det oftest til sparring om forskellige emner. Når vi mødes, er der mulighed for at diskutere et aktuelt problem, som én af os står over for. Det kan eksempelvis være et personligt problem, eller hvis man skal i gang med et nyt projekt. Det kan give nogle helt nye perspektiver på, hvordan man kan løse et problem i sin virksomhed. Vi lægger også meget vægt på, at der bliver opretholdt en stærk fortrolighed i gruppen, så medlemmerne føler sig trygge ved at dele deres ledelsesudfordringer.


MC
: Jeg bruger primært netværket til at trække på erfaringer fra andre ledere, der står eller har stået over for nogle af de samme udfordringer som mig. Jeg har været med i lidt over fire år. Jeg søgte ind i netværksgruppen, fordi jeg i sin tid stod over for at få internationalt lederansvar og havde i den forbindelse brug for noget erfaring fra andre ledere.

Et af mine vigtigste ansvarsområder som leder af netværket, mener jeg helt klart, er at sikre medlemmernes engagement og at få medlemmerne til at blive fortrolige med hinanden.

Morten Christensen

Hvordan finder du tid til at drive netværket ved siden af dit lederjob?
MC: Som netværksleder koordinerer jeg møderne og bruger derfor en del tid på blandt andet planlægning og programlægning. Vi aftaler altid alle datoerne fra begyndelsen af året, og så sender vi en reminder ud i vores LinkedIn-gruppe, når vi nærmer os næste møde. 10 dage før får alle medlemmer endnu en reminder på SMS – det kræver en del arbejde at holde styr på en leders kalender.

Et af mine vigtigste ansvarsområder som leder af netværket, mener jeg helt klart, er at sikre medlemmernes engagement og at få medlemmerne til at blive fortrolige med hinanden. Jeg bruger meget tid på at give netværket den opmærksomhed det har brug for, så det ikke falder fra hinanden.

BV: Jeg bruger selvfølgelig den tid, det tager, når vi mødes seks gange om året, men det kræver ikke så meget tid af mig imellem møderne. Der hvor jeg ser en af de primære opgaver er at være opmærksom på, hvad der rører sig, så det kan indgå i emnevalget under møderne. På den måde bliver det hele aktuelt og nærværende.

Kan du fortælle om en succeshistorie med netværket?
BV: Vi er rigtig gode til at hjælpe hinanden, hvis én i netværket enten mister jobbet eller finder et nyt. Vi hjælper blandt andet med at få sat nye vinkler på tingene eller har hinanden i tankerne, hvis vi hører eller ser noget, som kunne være interessant for den enkelte.

MC: Netværket har succes, når folk er fortrolige med hinanden. Vi er gode til at give hinanden et skulderklap og sørge for at holde kontakt til hinanden. På det personlige plan har netværket virkelig vist sit værd, fordi folk tager sig af hinanden. Hvis nogle af medlemmerne i netværket har været ledige, har vi holdt møder om jobsøgning, CV, hvordan man skaber en professionel LinkedIn-profil og så videre. Her bruger vi også Lederne til at søge hjælp og rådgivning om eksempelvis jobsøgning.

Jeg bruger meget netværket til at få hjælp og sparring, og på den måde får jeg et mere nuanceret syn på de ledelsesudfordringer, jeg står over for i hverdagen.

Birgitte Vestergaard

Hvordan bruger du netværket til at skabe værdi? Eksempelvis på din arbejdsplads.
MC: Vi besøger altid medlemmernes virksomheder, og hører om hvad der er særligt ved den. Det giver mig et godt overblik over, hvilke brancher der findes. Jeg synes, det skaber rigtig meget værdi, fordi jeg får input fra andre ligeværdige virksomheder  det er med til at udvide min horisont.

I netværket har vi sommetider, det vi kalder for ”Leadership One og monopolet”. Det går ud på, at vi alle kan stille anonyme spørgsmål om en konkret problemstilling, og så deler vi os op i grupper og svarer på spørgsmålene. Det giver nogle rigtig gode diskussioner og forslag til løsninger, som vi kan vælge at gå videre med i vores virksomheder.

BV: Fordi vi alle kommer fra forskellige brancher, handler det meget om at få diskuteret eller delt erfaringer om blandt andet et konkret problem eller svære problemstillinger på det personlige plan. Gennem møderne i de forskellige virksomheder får vi en fornemmelse af, hvad den enkelte leders udfordringer er. Det kendskab vi, over tid har opnået til hinanden, gør også, at det giver mere værdi  og bliver nemmere  at hjælpe og støtte samt tilsvarende selv at modtage hjælp.

Gør det dig til en bedre leder at være en del af netværket?
MC: Det gør det! Det er jo en mulighed for alle ledere at blive en bedre leder ved at være en del af netværket. Vi tager problemstillinger op, som vi måske ikke kan eller har lyst til at tage op i vores egen ledergruppe  i netværket har vi jo intet hierarki.

BV: Ja  det giver mig helt klart andre perspektiver på tingene. Jeg bruger meget netværket til at få hjælp og sparring, og på den måde får jeg et mere nuanceret syn på de ledelsesudfordringer, jeg står over for i hverdagen.

LederNetværk