Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs mere

Debatindlæg: Ja, social omsorg er en del af lederjobbet

02. april 2016

Skal jeg som leder tage stilling til mine medarbejderes personlige problemer ?

Debatindlæg af afdelingsformand Aage Mørch Sørensen den 2. april 2016 i Herning Folkeblad.

Ja, lyder svaret fra de lokale ledere i Vestjylland.

En ny undersøgelse fra Lederne og YouGov viser, at 62 procent af de vestjyske ledere er enige i, at det er en del af lederjobbet at tage stilling til medarbejdernes problemer.

Det er da også min egen grundholdning, at det kun er ret og rimeligt at interessere sig for sine medarbejders ve og vel - det er helt umuligt at adskille fritids- og arbejdsliv fuldstændigt. Den slags kæft-trit- og retnings-mekanik har vi for længst bevæget os væk fra.

Jeg ser det sådan, at skal en medarbejder yde optimalt, skal vedkommende også have det godt. Derfor er man som leder nødt til at stoppe op, hvis man fornemmer, at en medarbejder ikke har styr på sig selv. Det har også med performance på arbejdspladsen at gøre. Det siger næsten sig selv, at er der tale om personlige problemer, der har indflydelse på medarbejderens udførelse af arbejdsopgaver, så er det ikke der, man vender det døve øre til.

Der er en meget vigtig skillelinje mellem personlige problemer, som knytter sig til privatlivet og modsat de problemer, som har indvirkning på arbejdspladsen.

Sidstnævnte er definitivt en ledelsesopgave at forholde sig til.