Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Generalforsamling 2019

11. marts 2019

Afdelingens medlemmer indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, mandag den 11. marts, kl. 18.30 på Best Western Golf Hotel Viborg, Hans Tausens Allé 2, 8800 Viborg.

Dagsorden for Generalforsamlingen:

1.Valg af dirigent
2.Formandens beretning
3.Regnskab og budget
4.Behandling af indkomne forslag
5.Valg
6.Eventuelt

Samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. I ulige år vælges formand og 1-2 bestyrelsesmedlemmer samt en revisor og revisorsuppleant. I lige år vælges næstformand, kasserer og 1-2 bestyrelsesmedlemmer samt en revisor og revisorsuppleant.

Forslag, herunder navne på kandidater til valg til bestyrelsen, der ønskes behandlet af afdelingens generalforsamling, må være afdelingens formand (Bjarne Kragh Jensen, bjarne.kragh.jensen@lederne.dk )  i hænde, skriftligt, senest otte dage inden afdelingsgeneralforsamlingens afholdelse. Hvis kandidater til valg trækker sig umiddelbart før eller under generalforsamlingen vil det være muligt at fravige indstillingsproceduren og således indstille og vælge kandidater på selve generalforsamlingen.

I forbindelse med generalforsamlingen bydes der på et let traktement. Af hensyn til traktementet er tilmelding nødvendig, senest den 4. marts 2019.

Tilmelding her.

Der ydes kørselsgodtgørelse for medlemmer der, totalt, har over 50 km. Og det klares ved at udfylde en kørsels seddel som udleveres ved henvendelse til kassereren på generalforsamlingen, husk konto nr.