Mit Lederne

Nyheder

Pressemeddelelse: Stor optimisme blandt ledere på østjyske virksomheder

01. juni 2018

Sommeren er kommet tidligt til Danmark i år – og det gode vejr i maj får nu følgeskab af sol over østjysk erhvervsliv.

En ny konjunkturundersøgelse fra Lederne tegner således billedet af et 2. halvår af 2018, der ifølge de lokale ledere vil blive særdeles godt for det private erhvervsliv i Østjylland både når det gælder økonomi og beskæftigelse.

 

Ifølge konjunkturundersøgelsen, der er foretaget i samarbejde med analyseinstituttet YouGov, har 66 procent af lederne på de østjyske virksomheder en forventning om, at omsætningen vil stige i det næste halve år. 24 procent kalkulerer med omtrent uændret omsætning, mens kun 10 procent af lederne tror, omsætningskurverne i den østjyske virksomhed vil vende nedad i 2. halvår af 2018.

 

Tendensen er den samme, når det gælder virksomhedernes overskud. 59 procent af lederne i Østjylland forventer, at overskuddet stiger i det næste halve år, mens 31 procent kalkulerer med uændret overskud. Optimismen ses også på eksportområdet. Her svarer over halvdelen af lederne, 55 procent, at der er stigninger i vente i 2. halvdel af 2018.

 

I forhold til beskæftigelsen er forventningen hos majoriteten af lederne i Østjylland, at vi er på vej ind i et halvår med enten stigende eller uændret beskæftigelse. Blandt de 352 adspurgte lokale ledere kalkulerer 46 procent med, at det samlede antal af medarbejdere stiger det næste halve år, mens 46 procent tror, antallet af ansatte forbliver omtrent uændret. Kun ni procent af lederne belaver sig på en nedgang i antallet af medarbejdere.

 

Afdelingsformanden for Lederne Kronjylland Kirsten Hvid Schmidt deler de positive forventninger til både økonomiske nøgletal og beskæftigelse i 2. halvår af 2018.

 

- Tallene fortæller en klar historie om, at der er godt gang i de store virksomheder i Østjylland. Virksomhedernes optimistiske forventninger til det næste halve år, skaber desuden muligheder for områdets ledere. At produktionen og beskæftigelsen forventes at stige, siger jo noget om, at der kommer til at være brug for flere lederkræfter over det næste halve år. Derfor vil der være gode muligheder for, at flere mulige kommende kan skabe sig en karriere i den kommende periode, siger Kirsten Hvid Schmidt.

 

Ledernes konjunkturundersøgelse er baseret på svar fra 2.810 ledere, heraf 352 fra Østjylland. Alle er ansat på virksomheder i den private sektor. Undersøgelsen i sin helhed offentliggøres i juni 2018.

Kontaktoplysninger

Lene Skyggelund
Afdelingsformand
Lederne Vestjylland
Tlf. 2969 0159
E-mail lene.skyggelund@lederne.dk 

 

Karoline Bloch Sørensen  og Emilie Sølling Hansen
Pressemedarbejdere
Lederne
Tlf. 3283 3456
E-mail kbs@lederne.dk / esh@lederne.dk