Mit Lederne

Nyheder

Debatindlæg: Ledere kan ikke være psykologer

23. september 2017

Forebyggelse af stress blandt medarbejdere er, ifølge en ny undersøgelse fra Lederne, den udfordring, som flest ledere i Kronjylland vil tage et større personligt ansvar for at løse.

Debatindlæg af afdelingsformand Kirsten Hvid Schmidt i Randers Amts Avis den 23. september 2017

69 procent af de 232 adspurgte lokale ledere svarer, at de i det kommende år i "høj" eller "meget høj grad" vil tage et større ansvar for stressforebyggelse.

Det glæder mig, at så mange ledere er parate til at gøre en ekstra indsats, men samtidig er tallene et nedslående bevis på, at stress er en udfordring, næsten alle ledere møder.

Ledere har en enorm rolle at spille i forebyggelsen af stress, for eksempel i forhold til prioritering af og sparring på opgaver. De har også et ansvar for, at rammerne, som medarbejderne arbejde under, er rimelige.

Men stress er en kompleks problemstilling, og i nogle tilfælde er stressen ikke kun arbejdsrelateret. Her kan man som leder nemt blive klemt mellem ønsket om at ville hjælpe, og samtidig have respekt for egne og medarbejdernes grænser.

Ledere hverken kan eller skal være psykologer for medarbejdere, for det er ikke deres opgave. I min verden har man imidlertid et ansvar som leder for at tilegne sig viden om stress – hvad skal man holde øje med? Hvad kan man gøre på arbejdspladsen? Og hvortil kan man henvise medarbejdere, der har brug for hjælp?

Alle ledere kan have brug for at vide lidt mere om stress – både deres egen og medarbejdernes. Derfor ser jeg personligt frem til et foredrag af stresseksperten Lisbeth G. Petersen i Ledernes Tag Ansvar-butik i Randers torsdag 28. september.