AFLYST - Sådan gør din feedback og sparring din medarbejder GOD

Denne online-workshop styrker dig i at bruge feedback og sparring som værktøj til at fremme det bedste i dine medarbejdere og understøtte deres udvikling.

Feedback og sparring er vigtige værktøjer i din leder-værktøjskasse. Her kan du virkelig gøre en forskel for den enkelte medarbejder, men også for den kultur du skaber rundt om dig. Afgørende for effekten er den måde hvorpå du ser medarbejderen, som du giver feedback eller sparring og din bagvedliggende intention.

På denne workshop arbejder vi med hvordan du fokuseret og bevidst kan gribe feedback og sparring an med henblik på at fremme det bedste i dine medarbejdere - også når de ikke helt performer, som du drømmer om. Det handler om din mentale indstilling og om at gøre brug af en række ’Gøre God’-greb. Og det har kolossal betydning for den relation du opbygger til den enkelte medarbejder. Vi dykker ned i ’Gøre God’-værktøjskassen og prøver værktøjerne af på praksisnære eksempler.

Lidt om kunsten 'at gøre god' - Troels Bom & Gitte Xenia Rymark.

Workshoppen er en del af en serie, hvor vi introducerer til ’Kunsten at Gøre God’ med fokus på hvordan det kan styrke dig i dit virke som leder.:

  • ’At Gøre God’ er at have øje for kvaliteterne, potentialerne og de positive intentioner hos andre og støtte dem i at folde det ud
  • ’At Gøre God’ er systematisk at understøtte samspillet mellem mennesker med henblik på at skabe det ingen af os kan alene
  • ’At Gøre God er helt konsekvent at bestræbe os på at fremme det bedste i hinanden
 
Anvendt i en ledelseskontekst er ’Gøre God’ et værktøj til medarbejder- og teamudvikling og grundlæggende til at skabe trivsel, engagement og samspil omkring dig. Og til at skabe fælles retning og styrke opgaveløsningen
I relation til ledelse kan ’Gøre God’ noget unikt. Både hvad angår det mindset du møder dine medarbejdere med og hvad angår de handlinger, hvormed du bestræber dig på at gøre dine medarbejdere ’gode’. Det kan være i den daglige dialog, i feedback- og sparringssituationer, ved MUS-samtalen, i konfliktsituationer, i forbindelse med mødeledelse etc. Og det kan være ’live’ eller online.

’At Gøre God’ har sit udspring i improvisationsteater, hvor det er dén grundkvalitet i samspillet, der gør at improvisationerne lykkes. Vi har oversat ’Gøre God’ til din hverdag som leder. Det grundlæggende samspilsprincip hedder ’SE - SIG JA - GØR GOD’ og det kommer du til at høre og tale meget mere om på workshoppen.

Om Troels Bom & Gitte Xenia Rymark

Bom 


Troels Bom
har siden 1993, som selvstændig konsulent, arbejdet med udvikling af mennesker og organisationer. Omdrejningspunkterne har været udvikling af lære- og forandringsprocesser, lederudvikling, teamsamarbejde, uddannelsesrådgivning og –evaluering, sidemandsoplæring m.m. Parallelt hermed har han været meget optaget af impro-teater og har her hentet inspiration til ‘Gøre God-fokusset’, et fokus som i højere og højere grad er blevet et bærende element i hele hans professionelle virke gennem årene.

Gitte Xenia Rymark har en baggrund som leder og konsulent i en række store danske virksomheder. Nøgleord i hendes virke har været forandrings- og dialogbaseret ledelse, medarbejder- og teamudvikling, proces- og metodeoptimering, ledersparring og workshopfacilitering. 
Hun er entusiastisk båret af et kæmpe drive og har et skarpt blik for at fremme det bedste i menneskene omkring hende. Hun har fokus og forståelse for deres arbejdsprocesser og kommunikation og på at opbygge et værdiskabende og meningsfuldt samspil. Et samspil både i øjenhøjde med den enkelte og som et tværorganisatorisk samspil med fokus på vækst og trivsel for forretningen.