Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs mere

Lederkonference og generalforsamling 2018

20. marts 2018

Lederne København Nord inviterer til mini Ledelseskonference med deltagelse af Ledernes Viceadministrerende direktør Bodil Nordestgaard Ismiris og Chris MacDonald i forbindelse med årets Generalforsamling i Charlottenlund.

Bobilvice

Fremtidens Ledere og ledelse
Kom og oplev Ledernes Viceadministrerende direktør Bodil Nordestgaard Ismiris give sin vurdering af kravene til fremtidens ledere og ledelse.
Hun har været ansat hos Lederne siden 2004. Først som konsulent med ansvar for den strategiske kompetenceudvikling i Lederne. I 2005 blev hun som teamchef ansvarlig for HR-udvikling og kort tid efter i 2006 blev hun HR-chef med ansvar for hele HR-området. Fra 2008 var Bodil chef for HR og organisation i Lederne, der udover HR også omfattede ansvarsområderne intern kommunikation og procesledelse. Siden december 2010 har hun været medlem af direktionen og fra september 2017 Viceadministrerende direktør. 

Bodil Nordestgaard Ismiris har fire års erfaring fra konsulentbranchen – Arthur Andersen og Deloitte Business Consulting – og har i den forbindelse arbejdet på udviklingsprojekter for mange forskellige typer af organisationer, private såvel som offentlige.

 

ChrisMCD

Toppræstation og trivsel
Vi mennesker er skabt med en naturlig energi og drivkraft og en fantastisk evne til at tænke nyt og skabe store resultater.
Men hvordan kan vi fremelske dette potentiale i en kompleks og hurtig verden, hvor vores indre vægtstang nemt tipper fra engagement til stress; fra høj energi til ”jeg-orker-simpelthen-ikke-mere nu”? Er det muligt at trives og samtidig præstere på topniveau?

Det spørgsmål har Chris MacDonald søgt at besvare gennem de sidste tyve år, først som topatlet og senere som fysiolog og forsker i menneskeligt velvære. I dette motiverende foredrag præsenterer han os for svaret – og for sin inspirerende formel for, hvordan vi kan præstere på højt niveau og samtidig have det godt med os selv og hinanden. Formlen er bygget på en kombination af den nyeste forskning fra fysiologi, biologi, psykologi og sociologi.

Chris MacDonald foreslår, at vi foretager en række intelligente investeringer i vores livsstil og daglige rutiner. Investeringer, der kommer mange gange igen i form af øget velvære, præstation og energi.
Med sin inspirerende kombination af humor og videnskab sender Chris sine tilhørerne hjem med den nyeste viden om, hvordan man præsterer optimalt og samtidig bevarer sin glæde og energi.


Generalforsamling 2018

Generalforsamling i Lederne København Nord afholdes den 20. marts 2018 kl. 18:15 på Vilvorde Kursuscenter.

Dagsorden for generalforsamlingen:

1.Valg af dirigent
2.Formandens beretning
3.Regnskab og budget
4.Behandling af indkomne forslag
5.Valg
6.Eventuelt

Samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. I ulige år vælges formand og 1-2 bestyrelsesmedlemmer. I lige år vælges næstformand, kasserer og 1-2 bestyrelsesmedlemmer.

Forslag, herunder navne på kandidater til valg til bestyrelsen, der ønskes behandlet af afdelingens generalforsamling, må være afdelingens formand (Henrik Tarris, henrik.tarris@lederne.dk ) i hænde skriftligt senest otte dage inden afdelingsgeneralforsamlingens afholdelse.

Afdelingen søger suppleanter til bestyrelsen, så hvis du er interesseret i dette, er du meget velkommen til at kontakte Henrik Tarris.

Ønsker du kun at deltage i generalforsamlingen er tilmelding ikke nødvendig.