Vinderne af Tag Ansvar-prisen 2019

Vinderne af Lederne Hovedstadens tag ansvar-pris

Torben Møller-Hansen - Vinder i kategorien: Frivillighed

Torben Møller-Hansen, direktør i Foreningen Nydansker, har i over 20 år stået i spidsen for en organisation, der samlet set organiserer 1.724 frivillige erhvervspersoner som mentorer, der yder støtte til udsatte borgere i Danmark. Han har fokus på at integrere nydanskere og udsatte unge på arbejdsmarkedet og formår at skabe resultater sammen med kommuner, virksomheder og civilsamfund. Det frivillige engagement, der er omdrejningspunkt i mentorindsatserne er med til at sikre, at en stor gruppe ledige og udsatte borgere bliver hjulpet videre i livet og inkluderet i samfundet. En stor andel opnår øget trivsel og får et løft i retning mod eller ind på arbejdsmarkedet eller uddannelse.
Læs mere: https://www.foreningen-nydansker.dk/

Stort tillykke til Torben Møller-Hansen med Tag Ansvar-prisen for Frivillighed.

De to andre nominerede fortjener også stor ros for deres arbejde:
Else Windfeld Bundesen, Offerrådgivningen Hovedstaden
John Lindevang, Herlev karate

 

Nicklas Stenfeldt & Andreas Reventlow - Vinderer i kategorien: Social Ansvarlighed

Nicklas driver sammen med Andreas den socialøkonomiske virksomhed Elderlearn. Deres formål er at nedbringe og forebygge ensomhed blandt ældre og samtidig at hjælpe udlændinge med at lære bedre dansk gennem en digital matching-platform. De tager ansvar for at skabe mere forståelse mellem mennesker, anskue ældre som en uudnyttet ressource, og nedbryde barrierer på tværs af kulturelle og aldersbetingede fordomme.
Læs mere: https://www.elderlearn.dk/

Stort tillykke til Nicklas Stenfeldt & Andreas Reventlow med Tag Ansvar-prisen for Social Ansvarlighed.

De to andre nominerede fortjener også stor ros for deres arbejde:
Martin Celosse-Andersen, EnProcentErNok
Anders Barsøe, Letz Sushi

 

Jimmy Scavenius Lang - Vinder i kategorien: Iværksætteri

Jimmy er uddannet jurist og havde et traditionelt rigtig godt job som advokat i København, hvilket han lagde bag sig for at kaste sig over et ligeså smukt som ambitiøs iværksætter-projekt, nemlig at kombinere udviklingshjælp med uddannelse og forretning. Jimmy har skabt Kwerafund i 2017, som har til formål at investere i unge menneskers universitetsuddannelse i udviklingslande, så endnu flere får mulighederne for at udfolde deres talenter. Fokus for Kwerafund er i første omgang Afrika, hvor den beskedne målsætning lyder på, at alle afrikanske familier i løbet af 1-2 generationer skal have et familiemedlem med en længere videregående uddannelse.
Læs mere: https://kwerafund.com/

Stort tillykke til Jimmy Scavenius Lang med Tag Ansvar-prisen for Iværksætteri.

De to andre nominerede fortjener også stor ros for deres arbejde:
Maria Fryd, Wehlers.com
Lori Marie Webb, Indspark

Gitte Wagner Hansen - Vinder i kategorien: Arbejdsglæde

Gitte Wagner Hansen, har indført arbejdsglæde på KU dyrehospitalet. Gitte er overveterinærsygeplejerske på Universitets hospitalet for familiedyr under Københavns Universitet med 30 veterinærsygeplejersker og 20 veterinærsygeplejerske-elever under sig. For knap 3 år siden så Gitte, og den øvrige ledelse, en mulighed for at igangsætte et 24/7 dyrehospital, som var en del af en større forandringsproces. Den inkluderede de involverede veterinærsygeplejerskere og som Gitte var med til at få implementeret på en måde, hvor alle følte sig inkluderet. Gitte satser både tid og økonomi og prioriterer arbejdsglæden og trivslen. Hun har en stærk vilje til at fortsætte med at vedligeholde trivslen og arbejdsglæden på tværs af hele dyrehospitalet, og sætter tit hendes egen personlige udfordringer til side for at få dette til at lykkedes. Gitte har klare mål om trivsel og sætter dette på dagsorden i stor grad. Gitte har en evne til at lede folk, uden at vide at de bliver ledet, som falder hende så naturligt ind. 
Læs mere: https://dyrehospitalet.ku.dk/

Stort tillykke til Gitte Wagner Hansen med Tag Ansvar-prisen for Arbejdsglæde.

De to andre nominerede fortjener også stor ros for deres arbejde:
Henrik Stenmann, IIH Nordic
Søren Steffensen, Irma