Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Vil du være med i et LederNetværk®?

17. september 2019

Tirsdag den 17. september 2019 kl. 17.00 sætter vi nye LederNetværk®  i søen.

Som medlem af Lederne har du mulighed for at mødes med andre ledere og være med til at udvikle dig selv og andre til at blive endnu bedre. Det kunne være:

  • Udvide dit lederperspektiv
  • Løfte dine kompetencer
  • Skabe værdifulde relationer

I løbet af aftenen sørger vi for at I får holdt Jeres første møde - så I kommer godt i gang med at opbygge netværket.

I får:

  • Kort introduktion til Ledernes Netværkskoncept
  • Gode råd om at være i et netværk
  • Hjælp til at komme i gang og få aftalt hvad der videre skal ske.

Vi sætter gang i følgende netværk:

Generel ledelse
Netværket tager typisk udgangspunkt i den enkeltes udfordringer inden for ledelse, eksempelvis forandringsledelse, personlig udvikling, medarbejderudvikling, påvirkning af beslutninger og andre ledelses- og relationsmæssige udfordringer. I denne type netværk er der med den rette åbenhed gode muligheder for at alle kan bidrage og få udbytte.

Strategi og forretningsudvikling
Fokus er eksempelvis på strategiudvikling, implementering, tendenser og trends i samfundet, teknologisk udvikling, men også en praktisk tilgang til emnet, hvordan gør man rent faktisk dette med succes. For at alle i netværket kan få et godt udbytte kræves en vis erfaring i at arbejde med strategi og forretningsudvikling – og en vis åbenhed om de udfordringer man står overfor.

Bestyrelsesmedlemmer & Ledere
For bestyrelsesmedlemmer eller ledere, der har tæt samarbejde med en bestyrelse. Fokus kunne være på kompetence sammensætning i bestyrelsen, bestyrelsens arbejdsgrundlag, samarbejdet med ledelsen, værdiskabelse sammen med ledelsen. Med den unikke mulighed for en fortrolig sparring "fra begge sider af bordet". 

Når du tilmelder dig bedes du angive hvilket netværk du gerne vil være deltage i.
Brænder du for et netværk med et helt andet tema end de nævnte, så kan du også oplyse om det i tilmeldingen.

Lidt om LederNetværk®

netvaerk

 

LederNetværk® er selvkørende og selvudviklende og hviler derfor i høj grad på medlemmernes bidrag, engagement og ressourcer. Bidrag er afgørende for at der skabes udbytte og dermed for, at netværket bliver en succes. Det vil sige det er relationer, viden og erfaringer fra medlemmerne selv, der bringes i spil og møderne kører på skift mellem medlemmerne, der også deles om værts- og mødelederrollen. Der lægges vægt på mangfoldighed, som skaber af dynamik i netværket, gennem mangfoldighed opstår nye vinkler på de temaer, der drøftes i netværket. 

Alle netværksgrupper i LederNetværk® ledes af en netværksleder, som har det overordnede ansvar for gruppens ledelse og udvikling.
Er du interesseret i at blive netværksleder, kan du forvente sparring fra vores netværkskonsulenter og få mulighed for at deltage i vores "Grundforløb for nye netværksledere" og "NetværkslederFORUM" - se eventuel mere her.