Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs mere

Vil du være med i et LederNetværk®?

02. november 2017

Torsdag den 2. november 2017 kl. 17.00 sætter vi nye LederNetværk®  i søen.

Som medlem af Lederne har du mulighed for at mødes med andre ledere og være med til at udvikle dig selv og andre til at blive endnu bedre. Det kunne være:

  • Udvide dit lederperspektiv
  • Løfte dine kompetencer
  • Skabe værdifulde relationer

I løbet af aftenen sørger vi for at I får holdt Jeres første møde - så I kommer godt i gang med at opbygge netværket.

I får:

  • Kort introduktion til Ledernes Netværkskoncept
  • Gode råd om at være i et netværk
  • Hjælp til at komme i gang og få aftalt hvad der videre skal ske.

Vi sætter gang i følgende netværk:

Generel ledelse
Netværket tager typisk udgangspunkt i den enkeltes udfordringer inden for ledelse, eksempelvis forandringsledelse, personlig udvikling, medarbejderudvikling, påvirkning af beslutninger og andre ledelses- og relationsmæssige udfordringer. I denne type netværk er der med den rette åbenhed gode muligheder for at alle kan bidrage og få udbytte.

Strategi og forretningsudvikling
Fokus er eksempelvis på strategiudvikling, implementering, tendenser og trends i samfundet, teknologisk udvikling, men også en praktisk tilgang til emnet, hvordan gør man rent faktisk dette med succes. For at alle i netværket kan få et godt udbytte kræves en vis erfaring i at arbejde med strategi og forretningsudvikling – og en vis åbenhed om de udfordringer man står overfor.

Human Resource Management
Fokus på HR’s rolle i organisationen, hvordan kan HR bidrage. Men også fokus på rent praktisk HR – såsom rekrutteringsprocesser, talentudvikling, aflønningssystemer, leder- og medarbejderudvikling. Der kræves her indsigt i HR og åbenhed om udfordringer og resultater.

Unge ledere
Hvordan håndteres de udfordringer der følger i de første år i lederrollen? Hvordan ledes tidligere kolleger og mere erfarende medarbejder? Hvilke erfaringer har andre med mentorordninger, og hvordan man bliver en god mentee? Hvordan kan man lære af de mere erfarende ledere - er nogle af de områder netværket kunne beskæftige sig med. Åbenhed et must for at en sådant netværk kan givet et godt udbytte.

Når du tilmelder dig bedes du angive hvilket netværk du gerne vil være deltage i.
Brænder du for et netværk med et helt andet tema end de nævnte, så kan du også oplyse om det i tilmeldingen.

Lidt om LederNetværk®

netvaerk

 

LederNetværk® er selvkørende og selvudviklende og hviler derfor i høj grad på medlemmernes bidrag, engagement og ressourcer. Bidrag er afgørende for at der skabes udbytte og dermed for, at netværket bliver en succes.

Alle netværksgrupper i LederNetværk® ledes af en netværksleder, som har det overordnede ansvar for gruppens ledelse og udvikling.
Er du interesseret i at blive netværksleder, skal du deltage i Ledernes e-learningkursus i grundlæggende netværksledelse, som ruster dig til opgaven.