Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs mere

Debatindlæg: Den bedste anerkendelse

08. januar 2016

Der  er bred enighed om, at det fremover bliver en udfordring at fastholde de gode medarbejdere, hvis ikke man kan tilbyde dem andet end højere løn.

Debatindlæg af afdelingsformand Steen Knørr i Nordjyske Stiftstidende den 8. januar 2016.

Og netop fastholdelse af gode medarbejdere, svarer 90 procent af landets ledere i en ny undersøgelse, er en opgave af meget stor betydning de kommende tre år. Undersøgelsen er foretaget af Lederne og analyseinstituttet YouGov, hvor 4240 ledere er blevet spurgt om deres syn på, hvad der bliver de vigtigste ledelsesopgaver. I undersøgelsen scorer udvikling og fastholdelse af gode medarbejdere højest, tæt efterfulgt af vigtigheden af det psykiske arbejdsmiljø.

Der findes ikke en endegyldig løsning på, hvordan man som leder bedst gør det. For det handler i høj grad om kulturen på arbejdspladsen, og hvorvidt medarbejderne er medbestemmende i forhold til de beslutninger, der tages. Hvis man vil fastholde de dygtige medarbejdere, er det utrolig vigtigt at se, høre og anerkende de enkelte medarbejderes individuelle arbejdsindsatser.

Jeg tror på, at de bløde værdier er meget væsentlige: Sørg for at skabe trivsel, og sørg for at holde den gode tone. Det er parametre, der betyder noget i sidste ende. Det psykiske arbejdsmiljø er derfor ligeledes af stor betydning, hvilket 71 procent af de adspurgte ledere er enige om. For lige såvel som kulturen på arbejdspladsen varierer fra virksomhed til virksomhed, er det meget forskelligt, hvordan man som person trives. Derfor mener jeg også, at fokus i høj grad bør  være på at lave individuelt tilpassede løsninger, der tilgodeser den enkelte ansattes trivsel.

Derudover tror jeg ikke, at man skal undervurdere vigtigheden af at efteruddanne sine medarbejdere. Kompetente og kvalificerede medarbejdere er afgørende for virksomhedens konkurrenceevne. Fokus bør derfor også være på at udvikle medarbejdernes kompetencer, så de konstant udvikler sig og bliver dygtigere og dermed præsterer bedst muligt.

En vigtig ledelsesopgave i 2016 bliver derfor mindre målstyring og mere fokus på kompetenceudvikling og trivsel. På denne måde kan vi fortsætte den gode udvikling, vi har set i årene efter krisen. Vi må ikke glemme de medarbejdere, der bidrog til at virksomhederne kom på rette kurs igen efter denne. Disse medarbejdere fastholder vi derfor bedst ved at tilbyde dem trivsel og læring.

Når alt kommer til alt, så er livet jo én lang læring.

Jeg tror på, at de bløde værdier er meget væsentlige: Sørg for at skabe trivsel og sørg for at holde den gode tone.

Steen Knørr, afdelingsformand Lederne Himmerland