Mit Lederne

Nyheder

Corona-krisen har lagt en dæmper på nordjyske lederes lønstigning

Ny lønstatistik viser, at de privatansatte medlemmer af Lederne i Nordjylland har fået en gennemsnitlig lønstigning på 2,4 procent fra tredje kvartal 2019 til 2020. Det er lidt lavere end året før, hvilket formentlig skyldes corona-krisen.

22. april 2021

54.682 kroner inkl. pension. Det var den gennemsnitlige løn for en leder på en virksomhed i Nordjylland i 3. kvartal 2020. Det viser den nye lønstatistik fra Lederne, som er baseret på lønoplysninger fra Danmarks Statistik for 6.505 privatansatte medlemmer i Nordjylland.

De nordjyske ledere har i gennemsnit fået en lønstigning på 2,4 procent i forhold til året før. Det er på niveau med ledere på landsplan, men lidt lavere end stigningen for nordjyderne året før, hvor den var på 2,8 procent. Det skyldes ifølge Karina Fisker, forperson for Ledernes lokalafdeling i Vendsyssel, efter al sandsynlighed corona-krisen, som ramte Danmark og dansk erhvervsliv for fuld kraft i marts 2020 og satte et tungt præg på resten af året. 

- Det er desværre en helt naturlig følge af corona-krisen, at de nordjyske lederes løn ikke er steget helt så meget som de senere år. Og faktisk synes jeg, det er billigt sluppet i betragtning af, at mange virksomheder jo har været hårdt ramt af krisen. Lønstigningen giver trods alt en fornuftig stigning i reallønnen, fordi priserne kun steg med en halv procent i samme periode, siger Karina Fisker.

Hun forventer dog, at krisen fortsat vil lægge en dæmper på lønstigningerne i den kommende tid, selv om samfundet lige så stille er ved at genåbne.

Medlemmer af Lederne kan i øvrigt på hjemmesiden www.lederne.dk sammenligne deres løn med andre lederes løn på flere forskellige parametre, for eksempel stillingsbetegnelse, erfaring og uddannelsesniveau.

 

Nordjyske lederes løn i 3. kvartal 2020

  Gennemsnit   Stigning 2019-2020  Nedre kvartil Median Øvre kvartil  90% fraktil 
 Nordjylland  54.682  2,4%  40.621  49.604  62.030  80.907
 Hele landet  60.439  2,4%  42.712  54.042  70.568  92.121

Note: Der er tale om bruttoløn inkl. bonus, tillæg, pensionsbidrag samt værdi af fri bil og andre skattepligtige goder.

Kilde: Lønoplysninger fra Danmarks Statistik for privatansatte medlemmer af Lederne. I hele landet indgår 73.760, hvoraf 6.505 arbejder på virksomheder i Nordjylland.

 


Kontaktoplysninger ved pressehenvendelser

Søren Kudahl

Søren Kudahl
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lederne.dk