Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs mere

Beretning 2014: Lederne Himmerland

09. april 2015

Her kan du læse et uddrag af formand Steen Knørrs beretning ved Lederne Himmerlands generalforsamling den 17. marts 2015.

Tal og fakta på Lederne Himmerland
Lederne Himmerlands bestyrelse* består af 7 medlemmer, 4 kvinder og 3 mænd, som bliver valgt for 2 år ad gangen.

Afdelingsformanden sidder i Ledernes Hovedbestyrelse.

Lederne Himmerlands 5920 medlemmer fordeler sig således:

Køn

Kvinder: 1555 

Mænd: 4365

Alder

20 – 29 år: 347

30 – 39 år: 1042

40 – 49 år: 2026

50 – 59 år: 1712

60 – 65 år: 537

65 år og derover: 256

LÆS HELE BERETNINGEN

Aktiviteter
2014 har budt på rigtig mange aktiviteter her hos os.

I Lederne Himmerland havde vi i foråret en konference med temaet ”Stress”, hvor 243 personer var mødt op i Aalborg Kongres og Kultur Center for at høre Bo Netterstrøm, Lars Christiansen og Merete Lindholmer.

Og i efteråret havde vi en konference med temaet ”Sociale medier, hvor 198 personer var på Hvide Hus for at høre Anders Lund Madsen, Trine Maria og det kommende teater. I tilknytning til efterårets konference, uddelte vi for 7. gang Den Nordjyske Ledelsespris.

Begge konferencer fik meget gode tilbagemeldinger af deltagerne, både hvad angik indhold som indlægsholderne. 

For Lederne har det været dejligt at se så mange af jer medlemmer og kommende medlemmer, som har valgt at støtte op om vores aktiviteter.

LederNetværk
I Lederne Himmerland har vi i øjeblikket gang i netværk med følgende temaer og indhold: Forandringsledelse, Ledersparring og Lederkvinder i Nordjylland.

2014 blev i øvrigt også året, hvor alle vores netværksgrupper blev repræsenteret på LinkedIn – det bidrager til vores synlighed og markedsføring af netværkene.

Når vi nu kan tilbyde lokale LederNetværk, er det naturligvis – og ikke mindst – fordi vi har nogle engagerede netværksledere, der sikrer, at det administrative og praktiske hele tiden fungerer. Stor tak for det arbejde.

Ledernes Lønstatistik
For hele landet gælder det, at lederens lønninger er steget med 2,2 procent – svarende til en gennemsnitsløn på 52.782 kroner.

For vores område er stigningen 2,5 procent til en gennemsnitsløn på 46.994 kr. Det er flot i forhold til inflationen, som jo praktisk taget er nul.

Tak for det gode og konstruktive samarbejde i bestyrelsen.
Tak til suppleanter og revisorer for jeres bidrag.
Tak til seniorklubben.
Og endelig tak for værdifuld hjælp fra kontoret i Vermlandsgade.

* Bestyrelsen består efter valgene af:
 
Formand: Steen Knørr
Næstformand: Inger Poulsen
Kasserer: Claus Münster
Best. medlem.: Jane Brix
Best. medlem.: Pernille Simonsen
Best. medlem.: René Kistrup Nielsen
Best. medlem.: Susanne Lynge Hansen
Best. suppl.: Søren Bjerg
Best. suppl.: Steen Vingaard Rasmussen