Mit Lederne

Nyheder

Pressemeddelelse: Ledere på Fyn forventer gang i hjulene i resten af 2017

17. maj 2017

Ordrebøgerne er klar til at blive fyldt ud, og jobopslagene er ved at blive skrevet på virksomhederne på Fyn.

2. halvår af 2017 ser nemlig ifølge en ny konjunkturundersøgelse fra Lederne ud til at blive godt for det fynske erhvervsliv . Undersøgelsen viser, at hovedparten af lederne på de lokale virksomheder på Fyn forventer, at 2. halvår af 2017 vil blive præget af stigende omsætning, produktion og overskud. Også på eksport- og beskæftigelsesområdet er der ifølge de lokale ledere grund til pæn optimisme.

Ifølge konjunkturundersøgelsen har 70 procent af lederne på de fynske virksomheder en forventning om, at omsætningen vil stige i det næste halve år, mens 24 procent kalkulerer med omtrent uændret omsætning. Kun fem procent af lederne tror, omsætningskurverne i de fynske virksomheder vil vende nedad i 2. halvår af 2017.

Tendensen er den samme, når det gælder virksomhedernes produktion såvel som overskud. 62 procent af lederne på Fyn forventer, at produktionen stiger i det næste halve år, mens 59 procent kalkulerer med stigende overskud. Optimismen ses også på eksportområdet, om end i lidt mere behersket grad. Her svarer lidt over halvdelen, 52 procent, at der er stigninger i vente i 2. halvår af 2017.

I forhold til beskæftigelsen er forventningen hos majoriteten af lederne på Fyn, at vi er på vej ind i et halvår med enten stigende eller uændret beskæftigelse. Blandt de 119 adspurgte lokale ledere kalkulerer 44 procent med, at det samlede antal af medarbejdere stiger det næste halve år, mens 49 procent tror, antallet af ansatte forbliver omtrent uændret. Syv procent af lederne belaver sig på en nedgang i antallet af medarbejdere.

Afdelingsformanden for Lederne Fyn, Jerry Vinther, deler de positive forventninger til både økonomiske nøgletal og beskæftigelse i 2. halvår af 2017.

- Generelt er der stor optimisme i erhvervslivet på Fyn. For eksempel oplever jeg, at fynske virksomheder, der beskæftiger sig med teknologi, stormer fremad. Hvad end det er robotteknologi, med Universal Robots i spidsen, velfærdstekno-logi eller på it-området. Til daglig arbejder jeg med innovation på Erhvervsakademiet Lillebælt, og her mærker jeg, at virksomhederne er meget villige til at lave samarbejder med os som vidensinstitution. Dét jeg ser som et klart tegn på, at der er tid og plads til mere udviklingsrettede projekter i de fynske virksomheder. Nu handler om at udnytte momentum og få bolden til at trille endnu hurtigere, siger Jerry Vinther.

Ledernes konjunkturundersøgelse er foretaget i samarbejde med analyseinstituttet YouGov og baseret på svar fra 1.881 ledere, heraf 119 fra Fyn. Alle er ansat på virksomheder i den private sektor. Undersøgelsen i sin helhed offentliggøres i midten af juni.

Kontaktoplysninger

Jerry Vinther
Afdelingsformand
Lederne Fyn
Tlf. 6165 6315
E-mail jerry.vinther@lederne.dk 

Karoline Bloch Sørensen og Lotte Sievers
Pressemedarbejdere
Lederne
Tlf. 3283 3436 / 3283 3456
E-mail kbs@lederne.dk / lsi@lederne.dk