Mit Lederne

Nyheder

Pressemeddelelse: Beskeden lønstigning til fynske ledere

23. november 2017

Ifølge Ledernes nye lønstatistik har de lokale ledere fra september 2016 til september i år fået en stigning i månedslønnen på 1,5 procent.

Privatansatte ledere på Fyn har i det forløbne år kunnet glæde sig over at få lidt flere penge mellem hænderne. Ifølge Ledernes nye lønstatistik har de lokale ledere fra september 2016 til september i år fået en stigning i månedslønnen på 1,5 procent. Tallet ligger en smule højere end de fynske lederes lønstigning i perioden september 2015 til september 2016, der lå på 1,3 procent.

På landsplan har de privatansatte ledere kunnet notere sig en lønstigning på 2,5 procent. Den største lønfremgang skal findes blandt ledere, der er ansat i byggebranchen eller som beskæftiger sig med information og kommunikation.

I perioden er forbrugerpriserne dog steget med 1,6 procent, hvilket har betydning for ledernes reallønsfremgang. Lederne har på landsplan fået en stigning i reallønnen på 0,9 procent, mens lederne på Fyn har oplevet et fald i reallønnen på 0,1 procent.

De privatansatte ledere på Fyn får i gennemsnit 52.757 kroner i løn hver måned. Det er 3.348 kroner mindre end landsgennemsnittet for privatansatte ledere i Danmark, som er på 56.105 kroner.

Afdelingsformand for Lederne Fyn Jerry Vinther så gerne, at lønstigningen på Fyn var højere.

- Det er naturligvis ærgerligt, at lønnen ikke kommer højere op på Fyn. Særligt med tanke på, at forbrugerpriserne er steget. Når det så er sagt, så kan der være nogle positive effekter ved, at lederne udviser ansvarlighed og mådehold i lønkravene. Det er med til at holde omkostningsniveauet nede for de små og mellemstore fynske virksomheder, hvilket er til gavn for konkurrenceevnen. Jeg møder specielt ledere fra små virksomheder, herunder iværksættere, som er opmærksomme på ikke at trykke lønnen opad af hensyn til virksomhedens overlevelse. De fynske ledere bør på den ene side arbejde for højere lønninger, men samtidig er det også en god idé at kigge på sine vilkår i den samlede ansættelsespakke, siger Jerry Vinther.

Lønstatistikken er lavet i samarbejde med analyseinstituttet YouGov på baggrund af oplysninger fra 17.388 ledere, heraf 1.048 ledere fra Fyn.

Kontaktoplysninger

Jerry Vinther
Afdelingsformand
Lederne Fyn
Tlf. 6165 6315
E-mail jerry.vinther@lederne.dk 

Michael Monty
Pressechef
Lederne
Tlf. 2428 2470
E-mail mmo@lederne.dk