Fynske ledere har fået højere lønstigning

Ny lønstatistik viser, at de privatansatte medlemmer af Lederne på Fyn har fået en gennemsnitlig lønstigning på 2,4 procent fra tredje kvartal 2019 til 2020. Det er lidt højere end året før til trods for corona-krisen.

27. april 2021

56.689 kroner inkl. pension. Det var den gennemsnitlige løn for en leder på en virksomhed på Fyn i 3. kvartal 2020. Det viser den nye lønstatistik fra Lederne, som er baseret på lønoplysninger fra Danmarks Statistik for 5.028 privatansatte medlemmer på Fyn.

De fynske ledere har i gennemsnit fået en lønstigning på 2,4 procent i forhold til året før, hvilket er på samme niveau som ledere på landsplan. Det er til gengæld lidt højere end stigningen for de fynske ledere året før, som var på 2,1 procent. Og det er en positiv overraskelse for Lars Jensen, forperson for Ledernes lokalafdeling på Fyn, ikke mindst fordi corona-krisen ramte for fuld kraft i marts 2020.

- Det glæder mig, at vores medlemmer har fået en fornuftig lønstigning, selv om det jo har været en hård periode for mange virksomheder – også på Fyn. Og det giver samtidig en fin stigning i reallønnen, fordi priserne kun steg med en halv procent i samme periode. Men lederne på fynske virksomheder har stadig et efterslæb i forhold til andre sammenlignelige landsdele, siger Lars Jensen, som peger på, at de fynske ledere i gennemsnit tjener mindre end deres kolleger i blandt andet Sydjylland, Østjylland og Østsjælland.

Medlemmer af Lederne kan i øvrigt på hjemmesiden www.lederne.dk sammenligne deres løn med andre lederes løn på flere forskellige parametre, for eksempel stillingsbetegnelse, erfaring og uddannelsesniveau.

 

Fynske lederes løn i 3. kvartal 2020

   Gennemsnit Stigning 2019-2020 Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90% fraktil
Fyn  56.689  2,4%  40.609  50.260  65.157  85.902
Hele landet  60.439  2,4%  42.712  54.042  70.568  92.121

Note: Der er tale om bruttoløn inkl. bonus, tillæg, pensionsbidrag samt værdi af fri bil og andre skattepligtige goder.

Kilde: Lønoplysninger fra Danmarks Statistik for privatansatte medlemmer af Lederne. I hele landet indgår 73.760, hvoraf 5.028 arbejder på en virksomhed på Fyn.


Kontaktoplysninger ved pressehenvendelser

Anders Hvass

Anders Hvass
Anders Hvass
Konstitueret pressechef
Mobil: 3283 3359
E-mail: ahv@lho.dk