Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Mit Lederne

Arrangementer

Generalforsamling 2019

06. marts 2019

Der afholdes generalforsamling i Lederne Fyn, onsdag den 6. marts 2019 kl. 20.00 på Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense.
Før generalforsamlingen vil der være foredrag.

Dagsorden for generalforsamlingen:

1.Valg af dirigent
2.Formandens beretning
3.Regnskab og budget
4.Behandling af indkomne forslag
5.Valg
6.Eventuelt

Samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. I ulige år vælges formand og 1-2 bestyrelsesmedlemmer. I lige år vælges næstformand, kasserer og 1-2 bestyrelsesmedlemmer.

Forslag, herunder navne på kandidater til valg til bestyrelsen, der ønskes behandlet af afdelingens generalforsamling, må være afdelingens formand (Jerry Vinther,  jerry.vinther@lederne.dk ) i hænde skriftligt senest otte dage inden afdelingsgeneralforsamlingens afholdelse.

Før generalforsamlingen vil der være et indlæg af Kommunikationschef Benthe Vestergård Jørgensen fra Odense Letbane.

Efter generalforsamlingen vil der være lidt at spise.

Program:
19:00: Hvordan står det til med letbanen?
20:00: Generalforsamling
21:00: Spisning

Tilmelding her.

Tilmeldingsfrist den 26. februar 2019.

Hvordan står det til med Letbanen?

 

letbane
Benthe Vestergård Jørgensen, Kommunikationschef

Odense Letbane
Odense Letbane forventes at være færdigbygget til at gå i drift i slutningen af 2020 og Odense Letbanes første etape bliver cirka 14,5 kilometer lang. Letbanen har et samlet budget på cirka tre milliarder kroner (i 2014-priser).

Få en dugfrisk status på projektet, noget om fremtidens drift og så byudviklingsmæssige aspekter – herunder hvordan letbanen påvirker den samlede infrastruktur på Fyn.