Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Pressemeddelelse: Bornholmske ledere forventer stigende omsætning i 1. halvår af 2017

15. december 2016

1. halvår af 2017 vil blive godt for erhvervslivet på Bornholm.

Ifølge Ledernes nye konjunkturundersøgelse, der er foretaget i samarbejde med analyseinstituttet YouGov, forventer hovedparten af lederne på Bornholm,  i Vest- og Sydsjælland, Lolland og  Falster, at 1. halvår af 2017 vil blive præget af stigende omsætning, produktion, overskud og eksport.

Også på beskæftigelsesområdet er der ifølge de lokale ledere grund til en vis optimisme.

Undersøgelsen viser, at 63 procent af lederne har en forventning om, at omsætningen vil stige i det næste halve år, mens 29 procent kalkulerer med omtrent uændret omsætning. Kun otte procent af lederne tror, omsætningskurverne i de lokale virksomheder vil vende nedad i 1. halvår af 2017.

Optimismen går igen i forhold til virksomhedernes produktion såvel som overskud. 63 procent af lederne på Bornholm forventer, at produktionen stiger i det næste halve år, mens 54 procent kalkulerer med stigende overskud. Også her gør det sig gældende, at kun få forventer nedgang: Henholdsvis seks og 12 procent af de adspurgte ledere svarer, at produktion og overskud vil falde.

51 procent af lederne svarer, at der er stigninger i vente på eksportområdet i 1. halvår af 2017.

I forhold til beskæftigelsen er forventningen hos majoriteten af lederne, at vi er på vej ind i et halvår med enten uændrede tal eller stigninger. Blandt de adspurgte lokale ledere forudser over halvdelen, 52 procent, at det samlede antal af medarbejdere forbliver omtrent uændret, mens 37 procent tror, at antallet af ansatte vil stige i 1. halvår af 2017. Kun ti procent af lederne forbereder sig på en nedgang i antallet af medarbejdere.

Afdelingsformanden for Lederne Bornholm Verner Haagensen deler de positive forventninger til de økonomiske nøgletal.

- Tallene demonstrerer, at vi har lagt kriseårene bag os. Der er naturligvis flere faktorer, der gør sig gældende, men jeg tror, at det  har haft stor betydning for optimismen i erhvervslivet på Bornholm,  at man indførte lavere fragtrater på godstransporter. Bornholm er i højere grad blevet sidestillet med resten af Danmark. Vi har en del store produktionsvirksomheder på Bornholm, som  videresender  og modtager større mængder gods til og fra øen. Endvidere påvirker det samfundet generelt, at vores samhandel med den øvrige verden og Danmark har stor gavn af, at vi kan fragte varer rundt til en konkurrencedygtig pris, siger Verner Haagensen.

Ledernes konjunkturundersøgelse er baseret på svar fra 1.151 ledere, heraf 120 fra Bornholm, Vest- og Sydsjælland, Lolland og Falster. Alle er ansat på virksomheder i den private sektor. Undersøgelsen i sin helhed offentliggøres i starten af januar.

Kontaktoplysninger

Verner Haagensen
Afdelingsformand
Lederne Bornholm
Tlf. 4030 6065
E-mail verner.haagensen@lederne.dk

 

Karoline Bloch Sørensen og Nicolai Fiil
Pressemedarbejdere
Lederne
Tlf. 3283 3436 / 3283 3443
E-mail kbs@lederne.dk / nfi@lederne.dk