Mit Lederne

Arrangementer

Vil du være med i et LederNetværk?

05. september 2019

Torsdag den 5. september 2019 sætter vi Bornholms første LederNetværk i søen.

Som medlem af Lederne har du mulighed for at mødes med andre ledere og være med til at udvikle dig selv og andre til at blive endnu bedre. Det kunne være:

  • Udvide dit lederperspektiv
  • Løfte dine kompetencer
  • Skabe værdifulde relationer

I løbet af eftermiddagen sørger vi for, at I får holdt jeres første møde - så I kommer godt i gang med at opbygge netværket.

I får:

  • Kort introduktion til Ledernes Netværkskoncept
  • Gode råd om at være i et netværk
  • Hjælp til at komme i gang og få aftalt, hvad der videre skal ske.

Vi sætter gang i følgende netværk:

Generel ledelse
Netværket tager typisk udgangspunkt i den enkeltes udfordringer inden for ledelse, eksempelvis forandringsledelse, personlig udvikling, medarbejderudvikling, påvirkning af beslutninger og andre ledelses- og relationsmæssige udfordringer. I denne type netværk er der med den rette åbenhed gode muligheder for, at alle kan bidrage og få udbytte.

Brænder du for et netværk med et helt andet tema end "Generel ledelse", så kan du også oplyse om det i din tilmeldingen, så husker vi det til, hvis muligheden for flere netværk byder sig på et senere tidspunkt.

LederNetværk - Lederne, anbefalingsgrad, netværksgrupper

Lidt om LederNetværk

netvaerk

 

LederNetværk  er selvkørende og selvudviklende og hviler derfor i høj grad på medlemmernes bidrag, engagement og ressourcer. Bidrag er afgørende for at der skabes udbytte og dermed for, at netværket bliver en succes. Fokus i netværkene er ofte på personlige udvikling og udfordringer, gerne med udgangspunkt i specifikke teamer. Der lægges vægt på mangfoldighed, som skaber af dynamik i netværket, gennem mangfoldighed opstår nye vinkler på de temaer, der drøftes i netværket.

Alle netværksgrupper i LederNetværk ledes af en netværksleder, som har det overordnede ansvar for gruppens ledelse og udvikling.
Er du interesseret i at blive netværksleder, kan du forvente sparring fra vores netværkskonsulenter og du vil modtage en "værktøjskasse" til netværksledelse.

Vil du vide mere om LederNetværk kan du læse mere her