Nyheder og artikler


Læs om Lina Byrialsen, som deltog i Kickstart Lederkarrieren i efteråret 2017, og fik et stort personligt udbytte ud af at deltage. Hun fremhæver især at forløbet lagde meget vægt på refleksion og på ledelse i praksis. Noget, hun kan bruge i et eventuelt kommende lederjob.

Hvad fik dig til at deltage i Kickstart Lederkarrieren?

Jeg var på et tidspunkt i mit studie, hvor jeg stod på vippen til at springe ud i praksis med alt min teori, men jeg havde brug for lige at undersøge, hvem jeg var som leder og hvilket potentiale jeg havde.

Hvad er de vigtigste læringspunkter, du tager med dig fra din deltagelse?
Det vigtigste læringspunkt, jeg tager med mig, er, at der ikke er én rigtig måde at være leder på, men at man derimod med fordel kan være bevidst om sine styrker og bruge dem. Og samtidig være bevidst om sine svagheder, så andre kan supplere én på de områder, hvor man ikke selv er så stærk.

Et andet vigtigt læringspunkt, jeg tager med mig, er at man får utrolig meget ud af bare at springe ud i virkeligheden. Det er først her, man virkelig finder ud af, hvordan man er som leder. Da vi arbejdede med casen (Jyske Bank casen, red.) og spillet (spillet ”Teamleader,” red.) gik vi fra at tale om ledelse til at prøve det af i virkeligheden.

Hvorfor skal man som studerende deltage i ”Kickstart Lederkarrieren”?
Man skal helt klart deltage, hvis man har en drøm om at blive leder og har brug for at kigge lidt ind ad og finde ud af hvilket lederpotentiale, der ligger gemt i en.  

Man skal også deltage, hvis man søger et mere virkelighedsnært alternativ til det, universitetet tilbyder. Underviserne her har selv været ledere og taler dagligt med ledere fra erhvervslivet. Det væsentlige er ikke at kunne teorierne uden ad, men derimod at bruge dem i praksis og dermed få udbytte af dem med det samme.

Hvad får man ud af det?
Hvis man investerer tid i forløbet og i de hjemmeopgaver, man får, kan man få rigtig meget personlig indsigt og konkrete værktøjer.

Men ikke nok med det, så får man også mulighed for at prøve at bruge ens nye indsigt, når man på et af modulerne arbejder med en case fra Jyske Bank og blandt andet bliver stillet over for en række valg og skal træffe beslutninger, der i høj grad afspejler, hvem du er som leder.

Refleksion bliver her i forløbet prioriteret meget, hvilket er utrolig værdifuldt, da det efter min opfattelse er i refleksionen at læring opstår.

Hvordan har du brugt/vil du bruge det, du lærte på forløbet?
Jeg var så heldig at komme til jobsamtale undervejs i forløbet. Her kunne jeg direkte bruge den indsigt om mine styrker, som jeg havde fået på forløbet. Det gjorde det lettere at sætte ord på mig selv til samtalen og dermed give virksomheden et bedre grundlag og træffe det rigtige valg. Jeg brugte også den bevidsthed, jeg havde fået om mine svagheder, til at sætte ord på hvilken type person, jeg havde brug for at arbejde sammen med for at vi kunne opnå resultater.

Jeg har efter forløbet meget mere fokus på at arbejde med det, der giver mig energi frem for at arbejde med det, der dræner mig, og dermed udnytte mine ressourcer bedst muligt. Man kan selvfølgelig ikke helt undgå at lave noget, der dræner en for energi, men så gælder det jo bare om at få det planlagt fornuftigt, så man ikke fredag eftermiddag sidder med hele ugens energidrænende opgaver tilbage.
 
Hvilke tanker om ledelse og lederrollen har det sat i gang hos dig at deltage i Kickstart Lederkarrieren?
De tanker, Kickstart Lederkarrieren har sat i gang hos mig, er, at der nødvendigvis ikke skal stå leder på ens visitkort for at man er leder. For eksempel er man vel hele livet sin egen leder og langt hen ad vejen selv ansvarlig for ens egen hverdag og resultater. 

Men jeg er også blevet bevidst om, at en god leder er en leder, der passer til det den pågældende organisation har brug for. Man kan være en fremragende leder i én organisation og en elendig leder i en anden. Derfor er det utrolig vigtigt at finde ud af, hvilken leder man er!

Din egen lyst til at blive leder?
Jeg har helt klart lyst til at blive leder. Jeg har gennem forløbet fået bekræftet, at jeg har nogle styrker, som er en fordel at have som leder, og ikke mindst har jeg fundet ud af, at jeg får energi af mange af de opgaver, der er forbundet med et lederjob.

Kunne du tænke dig at få medarbejderansvar på et tidspunkt?
Et fremtidigt job for mig vil med stor sandsynlighed inkludere medarbejderansvar, blandet andet fordi jeg synes, det er utroligt spændende at være med til at få andre til at vokse og udvikle sig. Det giver mig energi, når jeg i samarbejde med andre kan løse en opgave endnu bedre, end jeg kunne alene. Jeg ser helt klart mig selv som en leder, der kan hjælpe andre til at lykkes med de opgaver, de har fået ansvar for.

Jeg tror, det vigtigste for at blive en god leder er at give sig selv tid til at reflektere over, hvad der virker, og hvad der ikke helt fungerer samt forsøge at se ting fra flere perspektiver.
 

 

BLÅ BOG

Lina Byrialsen

Lina Byrialsen, 26 år.

Lina studerer til daglig Stud. Business Development Engineer på AU Herning, hvor hun dimitterer i december 2018.

Ved siden af studiet arbejder Lina to gange om ugen som intern innovationskonsulent ved Ole Larsen transport, hvor hun er med til at starte en innovations- og forretningsudviklingsafdeling op.

Lina err desuden i praktik som ekstern innovationskonsulent ved Innohow, hvor hun arbejder med innovationsprojekter i samarbejde med kunderne.