Nyheder og artikler

Nicolai Klejs Madsen deltog på Ledernes lederudviklingsforløb ”Kickstart Lederkarrieren” i efteråret 2017. Kickstart Lederkarriereren er et samarbejde mellem Lederne, Lederne Østjylland & Aarhus BSS Career og Alumni. Læs, hvad Nicolai fik ud af at deltage i forløbet i efteråret 2017, og find ud af om Kickstart Lederkarrieren er noget for dig.

Nicolai har længe overvejet sin fremtidige karriere, herunder om han skulle satse på en ”traditionel” karriere som advokat, når han bliver kandidat. Hans store interesse er nemlig udvikling af mennesker og ledelse.

Nicolai er derfor gået i gang med en HD for at tilføre juraen en ekstra dimension. Ved at arbejde med sig selv under Kickstart Lederkarrieren blev Nicolai bekræftet i at han skal forfølge sin interesse og gå efter en lederkarriere, men også i at det ene ikke udelukker det andet.

Hvad fik dig til at deltage i Kickstart Lederkarrieren?
Jeg har kendskab til ledelse gennem mine fire års erhvervserfaring som inspektør/manager på spillested(er), hvor jeg har stået for ansættelse, medarbejderudvikling samt afvikling af arrangementer med op 2000 besøgende gæster i løbet af en aften. Jeg brænder for ledelse og det at arbejde med udvikling af mennesker.

Jeg tænkte, at det kunne være interessant, hvis jeg kunne få værktøjer specifikt med henblik på ledelse. Herudover var jeg naturligvis nysgerrig på, hvad det vil sige at være leder, og så det som en mulighed for at få et fælleskab med andre studerende, som også interesser sig for ledelse.

Hvad er de vigtigste læringspunkter, du tager med dig fra din deltagelse i Kickstart Lederkarrieren?
Jeg har fået et endnu bedre indblik i, hvad det vil sige at være leder – i de psykologiske aspekter som styrker samt de udfordringer, man kan komme ud for som leder.

Hvorfor skal man som studerende deltage i ”Kickstart Lederkarrieren”? Hvad får man ud af det?
Det skal man helt klart, fordi ledelse er et vildt spændene og interessant område. Man får på et tidligt tidspunkt mulighed for at stifte bekendtskab med, hvad ledelse rent faktisk går ud på – set ud fra en praktisk synsvinkel (med dilemmaer osv.) samt hvad en god leder er. Man får mulighed for at dele sine tanker med andre studerende og for at diskutere problemstillinger mv. Man får rigtig meget ud af det, ligesom man får et nyt netværk, man kan gøre brug af fremover.

Hvordan har du brugt/vil du bruge det, du lærte på forløbet
Jeg er blevet mere afklaret og har fået en større bevidsthed om, hvilken vej jeg vil gå og præge min karriere. En større bevidsthed om, hvor man kan tage fat. Jeg afviser på ingen måde, at jeg ikke skal gå en mere traditionel jura vej til at starte med, men det jeg virkelig brænder for, er, at udvikle mennesker og at få tingene til at gå op i en højere enhed.

Ledelse og lederrollen

Hvilke tanker om ledelse og lederrollen har det sat i gang hos dig at deltage i Kickstart Lederkarrieren?
Jeg havde i forvejen gjort mig mange tanker. Forløbet gjorde det endnu mere klart for mig, hvad jeg på sigt vil.

Din egen lyst til at blive leder: Er du blevet mere afklaret med om du vil være leder, efter at du har deltaget i Kickstart Lederkarrieren? Hvis ja: Hvad er du især blevet mere afklaret med?
Helt klart. JA, det vil jeg.

Kunne du tænke dig at få medarbejderansvar på et tidspunkt? Hvis ja: Hvad vil det give dig? Hvis nej: Hvorfor ikke?
Det har jeg allerede. Det giver mig en glæde at arbejde med mennesker og at skabe en sådan tillid og tryghed, så de har mulighed for at blomstre.

Hvad synes du, der kendetegner en god leder?
En god leder har stærke kommunikative kompetencer, overblik, er god til at koordinere, bevare roen, går forrest og viser vejen, har empati, er god til at lytte, involverer sine medarbejdere og ikke mindst forstår vigtigheden af samarbejde og teamwork. Man skal naturligvis også kunne træde i karakter og have en vis autoritet.

Hvis man efterlever dette, opnår man i min optik gode resultater, der på sigt holder.

Hvem er dit ledelsesmæssige forbillede?
Min tidligere leder, hvor jeg i flere omgange var ansat i min tidligere SFO (på min tidligere folkeskole) som pædagogmedhjælper og støtte for børn, der havde det svært. Jeg bruger ham stadig til at sparre med i dag – jeg kommer typisk forbi en gang hver 3. måned. SFO lederen har i sin tid virkelig formået at revolutionere den pædagogiske tankegang i SFO’en og har gjort en KÆMPE forskel for børn og medarbejdere – især for mig. Han besidder uden tvivl de egenskaber, jeg mener, at en god leder skal have.

En anden inspirationskilde er naturligvis Stine Bosse, som også er jurist – hun har i den grad har vist, at man kan bruge sit fag meget bredt, og at ”bare fordi” man har studeret en bestemt uddannelse, behøves det ikke nødvendigvis at sætte sine begrænsninger i forhold til det, man går og drømmer om.

Netværket under Kickstart Lederkarrieren

Hvordan vil du bruge dit netværk (netværket fra Kickstart Lederkarrieren)?
Jeg vil bruge det til at sparre med mange fremtidige leder, som er på samme stadie i deres karriere som mig. Jeg forventer også at kunne trække på folks forskelige ekspertiser, ligesom jeg også gerne selv vil give gode råd, vise interesse og lytte.

Blå bog

Nicolai Klejs Madsen

Nicolai Klejs Madsen, 26 år

Stud. Jur. & stud. HD., AU Århus

Job: Underviser på et gymnasie i erhvervsret og er inspektør på Train i Århus