Ledersparring i Himmerland

Netværket tilbyder ledere fra alle type lederstillinger et neutralt mødested, hvor man kan opnå sparring til hverdagens udfordringer.

Gruppens medlemmer er specialister og ledere fra mange forskellige niveauer og virksomhedsstørrelser. Netværket har såvel ledere, der har mange års erfaring som helt nye ledere og der er mulighed for sparring på alle niveauer.

 

På møderne drøftes medlemmernes hverdagsudfordringer, ligesom gruppen bringer lidt større emner frem.

Gruppens fokus er udvikling af faglige og ledelsesmæssige kompetencer, Netværk og relationer og generelle temaer om ledelse

Værd at vide

Mødefrekvens

Netværket mødes hver 3. tirsdag i hver måned kl 17-20, og holder sommerferie i juli/august. Vært til møderne er de enkelte netværksdeltagere.

Møderne afholdes som oftest i Aalborg.

Søg om optagelse

Inden du søger om optagelse i en netværksgruppe, bør du overveje følgende:

  • Hvad er dit formål med at deltage i en netværksgruppe?
  • Hvad forventer du at få ud af at deltage?
  • Hvad vil du kunne bidrage med?
  • Hvor ofte kan du mødes, og er du villig til at investere den fornødne tid?
  • Er du åben og indstillet på at dele dine problemstillinger med andre?

Søg om optagelse i Ledernetværk