Mit Lederne

LederNetværk

Bliv netværksleder

Alle netværksgrupper i LederNetværk ledes af en netværksleder, som har det overordnede ansvar for gruppens ledelse og udvikling. Her kan du læse mere om opgaven.

Bliv netværksleder

Det at være netværksleder omfatter forberedelse, gennemførelse og opfølgning på mødet, eksempelvis:

  • Planlægning af mødet (hvor, hvem, hvad og hvordan)
  • Afvikling af mødet (invitationer, mødeledelse og facilitering)
  • Feedback (hvad gik godt, hvad kan forbedres, hvad tager vi med til næste gang.

Det forventes, at du skal bruge en time til forberedelse i forbindelse med hvert netværksmøde, der typisk varer tre timer, men opgaverne i netværksgruppen løses i et fællesskab. En netværksgruppe afholder typisk seks til otte netværksmøder om året.

Er du interesseret i at blive netværksleder, så skriv til os på netvaerk@lederne.dk

OBS! Du kan kun blive netværksleder, hvis du allerede er medlem af et af vores LederNetværk, og der er enighed om denne rolle i netværksgruppen.