Mit Lederne

Motivationsguide

”Vi skal motivere hinanden”

For Jonas Keiding Lindholm, generalsekretær i Red barnet, er motivation – både hans egen og medarbejdernes – stærkt knyttet til organisationens sag. Men det er hans ansvar at få motivationen til at folde sig ud.

Tekst: Ulla Hinge Thomsen      Foto: Martin Bubandt      Layout: AllerCP

Jonas lederberetning

Hvad betyder din evne til at motivere i forhold til at lykkes i dit lederjob?
Den er helt central. Jeg er optaget af, at vores medarbejdere og frivillige oplever meningsfylde – at de begejstres, også på et dybere plan. De vier et kapitel af deres liv til verdens vigtigste sag – børnesagen – og en organisation, som jeg står i spidsen for. Min vigtigste opgave er, at den motivation, de har, får den bedst mulighed for udfoldelse, så det bliver det bedste kapitel af deres liv. Hvis deres drive og organisationens formål kan smelte sammen, kan der ske store ting, næsten en transformation.

Læs også: Lederberetning af Dorte Skaarup Schmidt, afdelingssygeplejerske på Herlev Hospital

Skal du skabe motivationen for dine medarbejdere?
Vi skal motivere hinanden. At have det godt og udrette noget sammen er en fælles forpligtelse – det lederskab ligger alle steder. Jeg har mange dygtige medarbejdere, som rådgiver mig mere, end jeg leder dem. Vi har været igennem en stor forandringsproces, og mange nye er kommet til. Det har affødt et behov for at fokusere på, hvad der binder os sammen. Hvordan får vi tjekket ind med hinanden, så alle kan se sig selv i det, vi skal, ikke bare i forhold til resultater, men også i forhold til det indre spor – til Red Barnets formål? Vi er motiverede, når alle er glade, trygge og har tillid. Derfor honorerer vi også sociale kompetencer, selv om det ikke er hovedmotivationen.

Det gælder om ikke bare at være synlig, men også til stede og nærværende.

Jonas Keiding Lindholm, generalsekretær i Red Barnet

Hvad gør du for at motivere dine medarbejdere?
Ved små statusmøder, løbende udviklings- og medarbejdersamtaler og transparens i form af åben mikrofon, hvor alle kan stille spørgsmål, åbne ledermøder og åbne referater. Vi bruger også data og skeler for eksempel til deltagelsesgraden i sociale arrangementer. Hvis man elsker sit arbejde, går man langt for sin organisation, herunder at bruge en del af sin fritid på den. Jeg går også rundt i organisationen og har et mål om at få talt med alle ansatte og frivillige lokalformænd og -ledere i løbet af et år. Det er omfattende i så stor en organisation, men det er vigtigt for mig at signalere, at jeg kerer mig om dem og deres refleksioner, bekymringer og synspunkter. Det gælder om ikke bare at være synlig, men også til stede og nærværende. Det er også enormt inspirerende for mig selv at opleve de frivilliges drive og engagement.

Læs også: Lederberetning af Carsten Nedergaard, tidligere butikschef i Synoptik

Hvor vigtigt er det, at du selv er motiveret, når du skal motivere andre?
Det er afgørende. Andre mennesker gør ikke, som du siger, men som du gør. Hvis jeg er motiveret, spreder det sig forhåbentlig som ringe i vandet. Det kan være et åg, for skal man sætte et ansigt op, hvis man ikke er det? Medarbejdere er seismografer – de registrerer, hvad deres leder gør og siger, meget mere end hvad en kollega gør. Jeg er kun autentisk, hvis jeg er ærlig om, hvad der motiverer og demotiverer mig; jeg er jo ikke kun generalsekretær, jeg er også Jonas med en fortid og sammensat hverdag.

Hvad gør du for at motivere dig selv?
Jeg kommer ud i felten og møder de børn, der har brug for os. Jeg får simpelthen akut inspiration af at møde børnene, for det understreger alvoren og nødvendigheden af vores sag. Min tank er nok altid halvt fuld, og det handler om min egen opvækst. Jeg har oplevet en barndom med vold og trusler, og det har jeg formået at vende til en drivkraft. Kombinationen af vrede og indignation over de forhold, børn vokser op med, og den stålsatte tro på, hvad jeg kan, giver mig både en indlevelse og empati over for sårbare børn og en viden om, at jeg kan bekæmpe det onde gøre det til en motor for mit arbejde.

Jeg er motiveret af at kunne udrette noget for andre mennesker. Hvis jeg på et tidspunkt kan se, at jeg ikke kan det mere, finder jeg noget andet.

Jonas Keiding Lindholm, generalsekretær i Red Barnet

Hvad gør du, hvis du selv er demotiveret?
Jeg tager mange små ferier i løbet af året, for jeg kan ikke tage fire uger ud, selv tre uger er svært. Så jeg undgår længere perioder af frustration ved at fylde tanken op med for eksempel forlængede weekender i løbet af året. Derudover har jeg en coach, som jeg har stor glæde af, ligesom vi har et meget tæt samarbejde i den øverste ledergruppe her i huset. Hver fredag spiser vi frokost sammen og taler kun om ledelse, ikke forretning – vi deler dilemmaer og succeser. Vi har også en mentorordning for hinanden, som jeg indgår i på lige fod med de andre. Jeg er motiveret af at kunne udrette noget for andre mennesker. Hvis jeg på et tidspunkt kan se, at jeg ikke kan det mere, finder jeg noget andet. Jeg er ikke noget sted 60 procent, og det har selvfølgelig nogle omkostninger for det liv, jeg lever ved siden af, men til gengæld har mine medarbejdere en glad, engageret og forhåbentlig inspirerende chef.