Mit Lederne

Motivationsguide

”Hvert menneske er et særtilfælde”

Hans-Jørgen Schmidt, indehaver af elektriker-virksomheden Pro Electric, har nemt ved at motivere de medarbejdere, der ligner ham selv. Han tvinger sig selv til at differentiere motivationen, men har ikke plads til alle.

Tekst: Ulla Hinge Thomsen

Hans-Joergen lederberetning

Hvad betyder din evne til at motivere i forhold til at lykkes i dit lederjob?
Det er altafgørende. Hvis man som jeg har sin egen virksomhed og ikke kan få sine folk med, så tjener man ingen penge, så enkelt er det. I min virksomhed har jeg altid unge medarbejdere, derfor er der også et stort element af opdragelse i det. De unge skal lære, at der er konsekvenser af deres handlinger. Vi arbejder i processer, hvor man skal være meget omhyggelig og forstå, at en lille fejl kan betyde tab af tid og penge – et enkelt lille hul i et vandrør kan betyde en skade til 100.000 kr. Jeg bruger til stadighed udtrykket tænk i anden bølge. Helt banalt: Når du bærer nogle ting ind på et byggested, arbejder et stykke tid og går ud for at hente flere materialer, så tager du dem med, som du ikke skal bruge mere. Dermed sparer du tid. Eller du tænker over, om der er et vandrør, der hvor du skal bore. På den måde får de en nemmere hverdag, og det skal jeg motivere dem til at forstå.

Når de starter hos mig, så er de ikke lærlinge, de er medarbejdere. De kan måske ikke det samme som mig, men så kan de sikkert noget, jeg ikke kan.

Hans-Jørgen Schmidt, indehaver af Pro Electric

Hvad gør du for at motivere dine medarbejdere?
Jeg siger til mine lærlinge fra dag 1: ”I får den bedste uddannelse her, som gør, at I kan nå rigtig langt. Der er brug for jer, og I har alle muligheder for at læse videre, så det er en investering, I gør i jeres fremtid.” Jeg gør meget ud af, at de skal være stolte af deres arbejde, og prøver at skabe et indtryk af, at vi er nogle seje fyre i de rigtige biler med det rigtige udstyr. Jeg siger: ”Hør her, I kommer ind med en skruetrækker og et måleapparat, og lidt efter virker det hele, fordi I kan noget, andre ikke kan.” Det sus lærer jeg dem at sætte pris på. Derudover siger jeg, at når de starter hos mig, så er de ikke lærlinge, de er medarbejdere. De kan måske ikke det samme som mig, men så kan de sikkert noget, jeg ikke kan, og de må aldrig gemme sig bag ved et ”jeg er jo bare lærling”. De skal tage ansvar. Jeg arbejder både med motivations- og vedligeholdelsesfaktorer; det sidste klarer jeg blandt andet ved at betale kontant, når de tager overarbejde – en belønning skal kunne mærkes fysisk i form af en knitrende 500 kr.-seddel. Derfor har jeg aldrig problemer med at få dem til at arbejde over. Motivationsfaktorerne kan være at give dem opgaver, der er lidt sværere, end de egentlig kan klare. Når de så klarer den, bliver de helt stolte.

Læs også: Lederberetning af Dorte Skaarup Schmidt, afdelingssygeplejerske på Herlev Hospital

Gør du det samme med alle eller tilpasser du indsatsen til den/de enkelte?
Jeg skal differentiere min måde at motivere på. Jeg har tidligere typisk ansat kopier af mig selv, og der er det jo nemt at vide, hvad der motiverer dem. Men i dag har jeg et hold af meget forskellige mennesker, så der skal jeg finde ud af, hvad der motiverer den enkelte. Hvert menneske er et særtilfælde. Jeg har en medarbejder i øjeblikket, der er meget dygtig og seriøs – helt modsat mig. Ham er jeg begyndt at tage med ud til kunder, når vi skal lave aftaler. Dermed viser jeg, at jeg tager ham meget alvorligt – det appellerer til ham, fordi han selv er alvorlig. Det ville ikke motivere mig, men det motiverer ham. Han får et ansvar på et niveau, han egentlig ikke er på, og han er virkelig god til det – han taler for eksempel rigtig pænt til kunderne. Omvendt må jeg sige, at medarbejdere, der for eksempel ikke kan håndtere for store udfordringer, forlænger jeg ofte ikke. Jeg har ikke tid til folk, der siger ”jeg kan ikke finde ud af det”. De må gøre deres bedste eller ringe til en af deres kolleger.

Hvor vigtigt er det, at du selv er motiveret, når du skal motivere andre?
Det er altafgørende. Når vi mødes hver morgen, er det med et ”Godmorgen, de herrer” fra mig, og hvis de sidder og hænger lidt med skuffen, skal de have et ekstra boost. Det skal komme fra mig, og det kan jeg også godt give. For at være helt ærlig er der et stort boost for mig i at være chef, at have min egen virksomhed – at bestemme, simpelthen. For at sige det helt simpelt: Magt, penge og sex er det, der driver verden, og det er også det, der driver mig.

Jeg er motiveret af salg og har altid været det. Jeg bliver også høj af at finde de rigtige medarbejdere og få dem til at gøre, hvad jeg siger.

Hans-Jørgen Schmidt,indehaver af Pro Electric

Hvad gør du for at motivere dig selv?
Jeg er powered by myself – jeg har altid været min egen energikilde. Helt fra jeg var dreng, har jeg også været drevet af at tjene penge. Så lavede jeg måske en cykel af dele, jeg kunne skrabe sammen, og tjente en skilling på det. Jeg er motiveret af salg og har altid været det. Jeg bliver også høj af at finde de rigtige medarbejdere og få dem til at gøre, hvad jeg siger. Og så kan jeg godt lide kontakten med de andre ledere i byggebranchen – tømrerne, murerne og så videre – som jeg arbejder sammen med. Det er nærmest som et broderskab, hvor vi kan stå stolte sammen og sige ”det gik fandeme godt i dag.”

Læs også: Lederberetning af Jonas Keiding Lindholm, generalsekretær i Red Barnet

Hvad gør du, hvis du er demotiveret?
Kunder, der ikke er tilfredse, kan godt slå mig lidt ud. Især hvis de ikke vil betale deres regning. Men det tænder også noget i mig at få de penge hjem, jeg har krav på, og dermed genoprette balancen. Jeg har jo udført et stykke arbejde. Hvis kunden er utilfreds, er det helt i orden at bede om en rabat, men de skal ikke bare lade være med at betale. For så fratager de mig jo min vigtigste motivation.