Mød en række ledere, som fortæller deres personlige lederrejse. De kommer fra forskellige steder og er ledere på forskellige niveauer, men hvordan er de nået dertil, hvor de er i dag? Mød Søren Schmidt, Vice President, Frontend & Salesforce at TDC Digital.

Jeg opdagede, at jeg havde lederambitioner, da jeg var lykkedes godt som projektleder på en række projekter. Det falder mig naturligt og motiverende at sætte retningen og få det bedst mulige ud af min organisation. Det, der bedst beskriver mig som leder, er de værdier, jeg baserer min ledelse på. Vi skal hele tiden forbedre måden, vi arbejder på, både fordi det er vores professionelle ansvar, men også fordi det giver størst arbejdsglæde.

Der er ikke noget bedre end at kunne kigge tilbage på en arbejdsdag, hvor du er lykkedes med at forbedre eller skabe noget. Jeg har også fokus på at skabe en organisation præget af gensidighed og fleksibilitet. Det giver plads til, at der kan arbejdes igennem, når der er brug for det, og at man kan tage sig af personlige forhold, når der er brug for det. 

Karriererådet, som jeg ville ønske, at jeg havde fået som ung er, at du ikke kan planlægge din karriere. Men du bør have en idé om retningen. Derudover er det vigtigt med et godt professionelt netværk og at befinde sig i en organisation, som støtter aktivt op om interne karriereveje

- Søren Schmidt

Mine tre bedste råd til dig, som overvejer at gå ledervejen er:

  1. Vær indstillet på at udvikle dig som leder hele tiden. Ellers kan du ikke udvikle andre

  2. Sørg for at fastholde en god balance mellem teknisk indsigt og visionær ledelse

  3. Find et godt ledernetværk, hvor du kan få sparring og blive inspireret af andre ledere

Det er udfordrende at skifte job som leder, da mange i din nye organisation forventer noget fra dig umiddelbart, samtidig med at du bør starte med at lytte og fokusere på at danne netværk med de vigtigste og nærmeste kolleger. Derfor er det vigtigt, at du relativt hurtigt får afstemt forventninger med din nærmeste chef, f.eks hvad du skal fokusere på de første tre måneder. 

En afgørende begivenhed for mig som leder var, at jeg efter at have været leder nogle år, valgte at videreuddanne mig gennem et E-MBA forløb hos DTU med fokus på innovation og teknologiledelse. Umiddelbart herefter overtog jeg ansvaret for en forretningsudviklingsenhed, hvilket samtidig var et skift væk fra min hidtidige IT-udviklingsbane. Det var en sund og god oplevelse at indtage rollen som kravstiller/bestiller i samarbejdet med IT-udviklingsorganisationen. Erfaringen herfra har jeg taget med videre i mine bestræbelser på løbende at udvikle samarbejdet mellem netop kravstiller/bestiller og IT-udviklingsorganisationen.

De største ledelsesmæssige udfordringer, der er i forbindelse med at navigere i den teknologiske og digitale udvikling er, at opretholde god indsigt i nye teknologier og arbejdsmetoder ved at følge relevante fora og være tilstede på relevante konferencer og netværk. Vi skal også sikre, at produkter og services giver størst mulig forretningsværdi. Min erfaring er, at det gøres bedst med en agil tilgang som imødekommer uforudsigeligheden i behov og krav. 

Derudover skal vi frigøre den innovative kraft, der ligger i organisationen. Vi skal blive endnu bedre til at lære nyt og aflære os de kompetencer, der ikke er tilstrækkelige længere. Og så skal vi gøre op med vores hidtidige KPI-tilgang, for heri ligger en forudsætning om, at vi kan lede og udvikle vores organisation gennem historiske data.

 Den digitale nutid og fremtid er så kompleks og dynamisk, at vi i stedet må udvikle vores organisation til en højere grad af selvledelse inden for rammer, visioner og værdier udstukket af ledelsen..

- Søren Schmidt

Lederens rolle ændrer sig med digitaliseringen, ved at hastigheden, hvormed de digitale muligheder udvikler sig, øges, og det er derfor nødvendigt, at din organisation forstår at selvudvikle sig. Dels som resultat af en øget agil tilgang, hvor den enkelte har større ansvar for at udvikle sit team, sig selv og sine kolleger. Dels fordi digitaliseringen kræver, at alle engagerer sig, for at virksomheden kan få størst muligt udbytte af de muligheder, som digitaliseringen tilbyder. Lederen kan således ikke længere være den fagspecialist, som kender alle svarene. Som ledere skal vi i stedet udvikle organisationen og dens medarbejdere til at kunne håndtere de muligheder og krav, som digitaliseringen byder på.

I forhold til at arbejde i internationale virksomheder medfører digitaliseringen både muligheder og udfordringer. Danmarks råstof har i de sidste mange årtier været evnen til at designe og udtænke gode produkter og løsninger. I takt med at vi ikke i tilstrækkeligt omfang kan finde den nødvendige digitale arbejdskraft indenfor landets grænser, udgør dette også en potentiel udfordring. Vi kan med fordel kigge mod østlandene. Det er min erfaring, at der her er stort og voksende udbud af digitale og agile kompetencer, kulturforskellen er begrænset og rejsetiden ligeså. 

Foto: Rune Lundø