Mød en række ledere, som fortæller deres personlige lederrejse. De kommer fra forskellige steder og er ledere på forskellige niveauer, men hvordan er de nået dertil, hvor de er i dag? Mød Kenneth Hartvig, Manager Applications, Digital Innovation & Enterprise Architecture, IT hos ISS Danmark

Jeg har altid været drevet af indflydelse. Hvis jeg har indflydelse på de beslutninger, der sætter retning inden for mit arbejdsområde, bliver jeg nemt motiveret og lægger liv og sjæl i at det skal lykkedes. For mig er målet i sig selv ikke at være leder for et stort antal medarbejdere, men den platform mit lederskab giver mig til at lede organisationen imod den retning, jeg mener er den rigtige. Derudover sætter jeg meget pris på, at en lederrolle giver mulighed for at coache individer til, hvordan de udvikler sig i en retning, der giver værdi i deres og organisationens liv.

Springet fra at være medarbejder til leder var meget naturligt. Det er snart 10 år siden, at jeg påtog mig min første linjeleder-rolle, efter i en længere periode at have været projektleder. Derigennem var jeg også ansvarlig for de øvrige konsulenters leverancer og performance, så i det daglige var skiftet til linjeledelse meget naturlig.

Den største ændring var, at man som leder, udover at komme ind i et nyt regime med for eksempel MUS-samtaler, pludselig er den, der skal irettesætte negativ adfærd. Hvor man som kollega ofte udelukkende har en positiv adfærd over for andre, skal man som leder også kunne håndtere de svære samtaler som dårlig performance, personlige problemer og opsigelser. Selvom det aldrig er sjovt, har jeg håndteret det ved at gøre brug af en stor del empati.

Man bliver nødt til at have respekt for, at ledelse handler om mennesker.

- Kenneth Hartvig

En afgørende begivenhed for mig som leder var da jeg startede på en ledelsesuddannelse ved siden af mit arbejde. Pludselig fik jeg et sprog for og fandt forklaringer på den adfærd, som mine medarbejdere og kollegaer udviste til dagligt. Den tid jeg investerede i den uddannelse, har været godt givet ud. De fleste store virksomheder har et internt lederudviklingsprogram, men det tager ofte kun udgangspunkt i et begrænset teoretisk afsæt. En mere officiel og virksomhedsuafhængig uddannelse mener jeg udvider horisonten og giver en række praktiske værktøjer, som jeg siden har gjort brug af dagligt.

Styrk dit lederskab med Ledernes Lederuddannelse

Mine tre bedste råd til dig, som overvejer at gå ledervejen er:

  1. Vær autentisk. Du skaber ikke følgeskab eller respekt hvis du ikke er autentisk, det bliver hurtigt gennemskuet og det er hårdt ikke at være sig selv

  2. Accepter at du skal oparbejde en ny faglighed, det tager tid og ikke mindst øvelse. Vær bevidst om det, og afsæt tid til læring og refleksion

  3. Hav respekt for de individer, du har i din organisation. Brug tid til at forstå hver enkelt person og find ud hvad der motiverer dem, og brug det i dagligdagen til at motivere og udvikle dem

Efter mere end 12 år som konsulent i nogle af de største virksomheder i Norden, har jeg lært og erfaret, at organisationskultur og især afdelingernes subkultur er altafgørende for fremdrift og positiv forandring. Jeg ser det derfor som mit lederskabs ypperste formål at skabe en positiv arbejdskultur, hvor vi løfter sammen, og hvor det at udfordre status quo er normen. Hvilket er præcis det samme jeg coacher næste generation af ledere i min organisation til at gøre.

Foto: Rune Lundø