Mød en række ledere, som fortæller deres personlige lederrejse. De kommer fra forskellige steder og er ledere på forskellige niveauer, men hvordan er de nået dertil, hvor de er i dag? Mød Camilla Rygaard-Hjalsted, CEO i Digital Hub Denmark

Jeg bliver motiveret af inspirerende mennesker og store, svære udfordringer. Og så elsker jeg forandring. Mine rollemodeller er helstøbte ledere, som er visionære og empatiske frontløbere. Folk der tager ansvar, og som har selvindsigt og en vis ydmyghed. Jeg spejler mig i de organisationer og virksomheder, hvor også impact er bundlinje.

Jeg opdagede, at jeg havde lederambitioner, da jeg sad på Niels Bohr Instituttet og lige var gået i gang med min ph.d. Der var valg til rektorstillingen, og jeg tænkte, at ”dét vil jeg være”. Det skulle dog vise sig, at man både skulle være professor og have været leder på højt niveau i mange år for at have en chance. Det skød jeg så til hjørne, fik min ph.d., men gik efter en erhvervskarriere i stedet.

I min optik er gode topledere dem, der er meget synlige og går rundt og snakker med medarbejderne i organisationen. Det, du ofrer tid og opmærksomhed på som topleder, bliver der lagt mærke til.

Camilla Rygaard-Hjalsted, CEO i Digital Hub Denmark

Karriererådet, som jeg ville ønske, at jeg havde fået som ung, er, at hvis du kan mærke, at du gerne vil være leder, så gå efter det – også selvom det betyder, at du må skifte arbejdsplads for at udnytte dit potentiale. 

Jeg startede min erhvervskarriere i en virksomhed, hvor det hurtigt stod klart både for mig selv og mine nærmeste chefer, at jeg både havde lederkompetencer og -ambitioner. Men da mit daværende job var i en specialistrolle, var der ikke rigtig nogen åbning fra virksomhedens side til, at jeg hurtigt kunne gå ledervejen. Hvis jeg var blevet i virksomheden, var der gået i hvert fald 10 år, før jeg havde fået mulighed for at prøve lederdrømmen af.

Jeg udvikler mig løbende, og jeg har skiftet jobs en del gange for at nå til det sted, jeg er i dag. Jeg har også videreuddannet mig først med en journalistisk uddannelse, senere med er række toplederkurser. Og jeg stopper ikke her. Hvert år tager jeg et uddannelsesforløb for at følge med den hastige udvikling i teknologi og anvendelse og for forhåbentligt forblive relevant som leder. 

Mine job-skifts har lært mig, at du i et nyt lederjob skal starte med at stikke fingeren i jorden og finde ud af, hvad kulturen er. Det interpersonelle er også helt centralt. Klarlæg, hvem dine interessenter er og vær strategisk med at netværke internt i virksomheden. 
Desuden er det vigtigt, at du er tilstede både fysisk og mentalt, så dine medarbejdere, kolleger og chefer kan mærke dig. Brug din personlighed, din intuition og emotionelle intelligens. I min optik er gode topledere dem, der er meget synlige og går rundt og snakker med medarbejderne i organisationen. Det, du ofrer tid og opmærksomhed på som topleder, bliver der lagt mærke til.

Til sidst vil jeg nævne, at du skal have modet til at træffe beslutninger og også evne at tage skraldet.

Det lærte mig for livet, at det er medarbejderne først- For ellers kommer det andet ikke til at ske.

Camilla Rygaard-Hjalsted, CEO i Digital Hub Denmark

En ledelsesmæssig udfordring i min karriere var, da jeg på et tidspunkt havde en stilling, hvor jeg befandt mig i et krydspres mellem topledelsen og mine medarbejdere. Jeg agerer bedst under stor frihed og havde derfor sagt ja til en stilling som topleder med det tilhørende ledelsesrum. Efter kort tid viste det sig dog, at selvom jeg havde titel af topleder, var jeg havnet i en mellemlederposition. Medarbejderne ønskede én type ledelse af mig og topledelsen en anden. Jeg befandt mig i et krydspres og forsøgte at løse det ved at følge topledelsens ønsker, selvom det betød, at jeg flyttede mig længere væk fra at være den leder, jeg gerne ville være.

Det endte med, at medarbejderne klagede, og det blev et vendepunkt for mig. Den samme nat ringede jeg til min coach, og i løbet af den nat fik han udfordret mig til at blive helt klar på, hvad JEG synes er en god chef, og hvordan JEG gerne vil være chef for mine medarbejdere. På den måde tvang han mig til at vælge side. 

Jeg valgte medarbejderne, og næste morgen kaldte jeg dem sammen og sagde: Det er jer nu, der er fokus på. Og det viste sig, at jeg valgte rigtigt. Da der kom ro på medarbejderne, kom der også ro på topledelsen, og jeg fik plads til at være den leder, jeg gerne ville være. 

Lige først var jeg ikke modig nok, jeg vaklede. Men jeg fik rettet op på det i løbet af en nat og en morgen, og det lærte mig for livet, at det er medarbejderne først. For ellers kommer det andet ikke til at ske.

Den digitale tidsalder kalder på et nyt lederskab, hvor emotionel intelligens er ekstremt vigtigt. Dét og så evnen til at forestille os ting, som vi ikke har set før. Opfinde ting, som vi ikke har set før. Og samtidig skal du have en stærk intuition og turde handle på din mavefornemmelse. Helt konkret kalder den digitale tidsalder på ledere, der har:

 • Forestillingskraft – altså evnen til at forestille dig noget, du og måske resten af verdenen ikke har oplevet eller set før.

 • Intuition – sørg for at have god kontakt til din intuition og hold fast, hvis du kan mærke at en beslutning er den rigtige – også selvom du i første omgang ikke kan forklare den rationelt.

 • Emotionel intelligens (EQ) – du skal i endnu højere grad end tidligere kunne lede forskellige medarbejdere og samarbejdspartnere med omskiftelige behov.

 • Risikovillighed – du skal være modig og tage chancer meget oftere.

 • Evnen til at tænke langsigtet – overvej, hvilken impact du og din virksomhed gerne vil have på verden om 15 år. Nøjes ikke kun med at tænke to år frem.

Det nye lederskab kalder altså også på kompetencer, som kvinder traditionelt er stærke i, og derfor skal alle kompetencer også i spil, så vi både har kvinder og mænd i toppen af virksomhederne. Vi må have en højere diversitet, end det er tilfældet i dag. Mange steder er det fortsat sådan, at du bliver belønnet alene for din IQ og ikke også for din EQ – og det til trods, at det er bevist, at virksomheder med en høj diversitet klarer sig bedre både økonomisk og konkurrencemæssigt.

Mine tre bedste råd til dig, som overvejer at gå ledervejen, er:

 1. Tilsidesæt dit eget ego og sørg godt for dine medarbejdere. Når du har været leder i mange år, så lærer du, at det er ikke er dig selv, men summen af alt, hvad vi kan i organisationen, som skaber resultater. Inden du går ledervejen, så prøv at regne ud, om du gør det for dit eget egos skyld, eller om det er fordi, du oprigtigt gerne vil have andre frem.

 2. For at være en god leder, skal du være ægte interesseret i at tage ansvar. Med det mener jeg, at du skal være interesseret i at lede på et højere niveau end ved at kontrollere og udøve micro management. Dét kræver, at du skaber noget ledelsesrum og tid til dig selv, hvor du kan reflektere, planlægge og blive inspireret. Og det samme gælder for dit team. Sørg godt for dine medarbejdere og giv plads til udvikling.

 3. Mit sidste råd er særligt til kvindelige ledere, selvom nogle mænd sikkert også kan bruge det. Vær modigere. Hvis du ønsker en bestemt stilling, så gå efter den! Det kan godt være, at der er en anden, der er lige så kvalificeret til jobbet som dig, men hvis du har det sådan ”jeg vil have den!”, så handle på din mavefornemmelse og gå efter den.


Foto: Rune Lundø

Bliv forsikret med Lederne

Vores rådgivere sikrer, at du har de rigtige forsikringer.

 • Gratis og uforpligtende forsikringstjek
 • Samarbejde med Connect
 • Kundefokuseret og hurtig skadesbehandling

Bestil et opkald og bliv medlem