Thomas Fabricius-Bjerre

"Hvis man ikke er klar til at tage vare på sin indflydelse med ydmyghed og respekt, bør man afholde sig fra at blive leder"

For Thomas Fabricius-Bjerre kræver god ledelse strategisk fokus, menneskelig empati og accepten af at andre kan vide bedre end en selv. Noget, han blandt andet lærte i et tidligere job, da han for en dag forlod kontoret i København for at tjekke biler ind på færgeoverfarten over Den Engelske Kanal. I dag er han Head of Development hos Bonnier Publications A/S, og tilstedeværelsen er stadig en central del af hans lederskab.
Ledere der leder
Head of Development hos Bonnier Publications A/S, Thomas Fabricius-Bjerre, 49 år, er medlem af Lederne og en af de profiler, vi stiller skarpt på i serien "Ledere der leder". Her sætter vi fokus på en række forskellige ledere, deres motivation og syn på ledelse

Hvad vil det sige for dig at være leder?
”For mig betyder det, at det er min opgave at få mine medarbejdere til at lykkes med deres opgaver, få dem til at gro og glædes ved at være på arbejde. Samtidigt sikre at vi alle bevæger os i den retning, vi strategisk set har besluttet os at gå.”

Hvordan sikrer du dig, at du er den bedste leder, du kan være? 
”Ledere med mangel på empati får sjældent det bedste frem i folk. Derfor er det utroligt vigtigt at have empati for sine medarbejdere. Ledelse handler om kultur. At skabe, fastholde og udvikle den. Det handler om at være orienteret om, hvad der foregår i afdelingen og blandt medarbejderne, ligesom det er væsentligt at definere den strategiske retning og kommunikere den løbende, samt at tage sig af de sager der eskalerer. Tilstedeværelse i nuet er et væsentligt parameter. Rigtig ledelse kommer ikke med et job og en titel. Det er noget man skal gøre sig fortjent til.”

Hvordan mærker du passion i dit arbejde?   
”At have en passion indikerer en vis snæversynethed. Jeg tror måske, jeg har en passion for ikke at blive for snæversynet eller fastlåst i egne betragtninger og synspunkter. I arbejdssammenhæng handler det mest af alt om at være åben over for muligheden for, at andre ved bedre end en selv. Det er vigtigt at holde sindet åbent, men også at holde målet fast.”

ledere der leder
Hvad er det sværeste rent personligt ved at være leder?
”Nogen gange er man nødt til at afskedige gode mennesker eller have svære samtaler med de folk, der har betroet deres arbejdsliv til en. Uanset om man vil det eller ej, så har man en betydelig indflydelse på folks liv, og hvis man ikke er klar til at tage vare på den indflydelse med ydmyghed og respekt, bør man afholde sig fra at blive leder.”

Rigtig ledelse kommer ikke med et job og en titel. Det er noget, man skal gøre sig fortjent til

- Thomas Fabricius-Bjerre

Hvordan har dit syn på ledelse udviklet sig i takt med, at du er blevet leder?
”For at blive endnu dygtigere har jeg netop afsluttet en Executive MBA, men ledelse er en disciplin som man kun delvist kan tillære sig teoretisk. Man er nødt til at prøve – og fejle – og lære – og så prøve igen.

Læs, hvordan den 35-årige Anja Tønning drives af at skabe fremgang gennem sine medarbejders trivsel og sætter pris på hele mennesker.

Jeg forstår nu i højere grad end nogensinde vigtigheden af strategisk fokus og kommunikation, ligesom jeg er blevet mere og mere bevidst om, at de interne menneskelige relationer mellem leder og medarbejder ofte er mere effektive end fastlæggelse af faste processer.”

ledere der leder

Hvad er den største udfordring, du har stået overfor som leder? Og hvad har du lært af det?
"I et tidligere job stod mit team for software vedrørende færgeoverfart over Den Engelske Kanal. I havnene var de godt trætte af det system, der var blevet påduttet dem. Stemningen i havnen var udfordret, folk sagde op, og i det hele taget følte de sig afkoblet fra kontoret i København. Jeg tog derfor til Dover i England og bad om at få lov til at prøve selv. Jeg satte mig i en check-in bås og checkede biler ind, ligesom jeg afprøvede andre arbejdsprocesser. Det var lidt et kulturchok for de ansatte i England, men jeg vandt deres tillid, og samarbejdet blev væsentligt lettere fremover.

Den udfordring fremhæver jeg gerne, for jeg lærte flere ting af det: Synlighed er en af dem. At gå forrest når det kræves er en anden. Mod til at se tingene og menneskerne i øjnene er en tredje."

Hvad får du ud af dit medlemskab hos Lederne?
”Jeg valgte lederne, da de differentierer sig væsentligt fra andre fagforeninger med deres stærke fokus på ledelse og grundet deres gode udviklingstilbud til ledere. Samtidig er Lederne en glimrende platform for netværk og videreudvikling. Jeg har stor glæde af netværket og de faglige udviklingsmuligheder, der tilbydes. Lederne er målrettet folk i ledelse, hvilket betyder en meget mere målrettet rådgivning.”

Du kan læse mere om medlemsskab hos Lederne her

Foto: Morten Andersen