Mit Lederne

AgendaSætterne

Henrik Tingleff og Vibeke Lunding-Gregersen: "Tør du lede uden compassion?"

Det moderne liv udfordrer vores gamle menneskehjerne. For mange ledere bliver hverdagen fyldt ud af kortsigtede resultater på den ene side, og frygten for stilstand på den anden. 

Dermed glemmer de at tage hensyn til vores fælles menneskelige vilkår. Det gør, at vi mistrives og underpræsterer. Det mener Henrik Tingleff og Vibeke Lunding-Gregersen, begge autoriserede psykologer og partnere i Mindwork, der er vores aktuelle AgendaSættere.

Med AgendaSætterne giver Lederne ordet til førende debattører med skarpe holdninger om ledelse. Mød psykologerne og partnere i Mindwork, Henrik Tingleff og Vibeke Lunding-Gregersen i denne video, og deltag i ledelsesdebatten på Ledernes Facebook- og LinkedIn-sider: 

Følg med på Facebook

Følg med på LinkedIn

Henrik Tingleff og Vibeke Lunding-Gregersen er autoriserede psykologer, partnere i Mindwork og forfattere til ”Hjernen på overarbejde – derfor er compassion vores vej til et bæredygtigt liv og samfund”. De er efterspurgte foredragsholdere og deltager i internationalt udviklings- og forskningssamarbejde. Til dagligt arbejder de med trivsel og lederudvikling i både offentlige og private organisationer og som sparringspartnere for topledere, der ønsker at genfinde balancen i hverdagen.

Læs mere om Mindwork

Video med Henrik Tingleff: Vi er født til at tage ansvar

Henrik Tingleff og Vibeke Lunding-Gregersen: Modstand mod forandring er ikke blot ledelsens ansvar

 

Ledernes KompetenceCenter tilbyder et leder-retreat med AgendaSætterne, hvor du i løbet af fem dage får helt nye strategier til at skabe trivsel og lede på en bæredygtig måde. Omdrejningspunktet for lederudviklingsforløbet er neurovidenskab, mindfulness-teknikker og forskning i compassion.

Læs mere om det intensive leder-retreat i Sverige

Se også