Årets ledelsesbog 2019

Årets ledelsesbog 2019 er fundet! Bogen punkterer den danske myte om kønsdiversitet – altså, at vi har ligestilling – og den er skrevet af fire markante stemmer fra det danske erhvervsliv: Mai-Britt Poulsen, Matias Pollmann-Larsen, Thomas Thune Andersen og Pernille Erenbjerg. LEDELSE i DAGs redaktør fortæller her, hvorfor bogen har vundet.

Årets ledelsesbog, dkledelse, dronningens nye klæder, lederne, ledelse i dag, content publishing, Mai-Britt Poulsen, Pernille Erenbjerg, Thomas Thune Andersen, Matias Pollman-Larsen, Diversitet, Kvinder i ledelse

Årets ledelsesbog 2019 er Dronningens nye klæder! Gennem cases og fakta angriber bogen en række myter om ligestillingen i Danmark. Myter som:

  • Danmark er verdensmester i ligestilling
  • Balancen på toppen vil indfinde sig med tiden
  • Der er simpelthen ikke talentfulde kvinder nok
  • Drenge er vilde, piger er stille

Myterne lever desværre i bedste velgående, og derfor er bogen et vigtigt bidrag til debatten om særligt kvinder i ledelse.

Vigtigheden af kønsdiversitet har heldigvis fået større opmærksomhed på toplederniveau og hos politikerne i de senere år, men det er tydeligt, at der stadig er lang vej. Jeg håber, at vi kan flytte os fra at se manglen på kvinder i ledelse som et enkeltstående problem til at se det som en del af den bredere inklusions- og bæredygtighedsdagsorden, som FN’s Verdensmål dækker.

Pernille Erenbjerg, bestyrelsesmedlem og én af forfatterne til Årets ledelsesbog 2019

LEDELSE i DAGS redaktør fortæller om årets ledelsesbog:

Det er afgørende, at vi fortsat kæmper for, at mangfoldighed bliver set, diskuteret og anvendt som en kilde til værdiskabelse på tværs af sektorer og niveauer. Ledere i Danmark bør se det som en forretningsmæssig investering at forbedre adgangen til talent og samtidig være en inspiration for andre.

Matias Pollmann-Larsen, Principal i Boston Consulting Group og én af forfatterne til Årets ledelsesbog 2019

Til sidst en række opfordringer fra bogen. Jeg skal her advare om en forestående spoiler alert og vil også minde dig om, at de naturligvis ikke er repræsentative for alle mænd og kvinder:

Kære mand: Efterspørg orlov og insistér på at deltage mere i familielivet. Gør op med den maskuline rolle som den dominerende beslutningstager i organisationer og invitér flere med.

Kære kvinde: Giv slip på titlen som den primære omsorgsgiver. Som kvinde skal du gøre op med rollen som svag og mere udsat og det dertilhørende behov for beskyttelse.

Kære erhvervsliv: Vælg jobopslagsord med omhu og stil større krav til rekrutteringsprocessen i forhold til mangfoldighed, så talentpuljen bliver større. Talenterne er derude.

Opfordringen til os alle, uanset køn, rang eller placering lyder: Hold op med at se køn – se mennesker. Og brug en stund i 2020 på at læse Dronningens nye klæder.

Tillykke med titlen skal det lyde herfra!