Mit Lederne

LEDELSE i DAG – november 2019

Månedens anbefaling af Ole Fogh Kirkeby

Hvem går du til, når du skal have tips til eminente bøger? På LEDELSE i DAG har vi allieret os med nogle af vores yndlingsforfattere på ledelsesfeltet, som kommer med deres bud på, hvilken bog du bør læse. Denne gang kommer anbefalingen fra Ole Fogh Kirkeby.

Hvilken ledelsesbog er den bedste?
Stephen Bungay: Handlingens kunst – strategisk handling gennem selvledelse, dansk 2013, engelsk 2011 (den engelske titel er lidt anderledes: The Art of Action: How Leaders Close the Gaps between Plans, Actions, and Results.) Titlen refererer til Sun Tzus berømte og stadig benyttede The Art of War fra det 6. århundrede f.kr.

Hvorfor er den god/hvorfor vil du anbefale andre den?
Den sætter dagens doktriner om selvledelse ind i et militærhistorisk perspektiv. Man må huske, at ordet strategi kommer af græsk ”strategós”, en af de ti militære ledere valgt hvert år i Athen til at kommandere over flåden og hæren.

Bungay tager afsæt i modernitetens største krigsteoretiker, Carl von Clausewitz – jeg kunne også have valgt dennes bog Vom Kriege – der præsenterer systematiske overvejelser over en leders muligheder for at håndtere usikkerhed og kompleksitet, og hans tyske elev Graf von Moltkes koncept ”Auftragstaktik” (opgavetaktik), der handler om at give så åbne ordrer som muligt, således at de underordnede kan fylde vilkårene i de konkrete begivenheder ind i dem efter eget skøn. Her har vi en inspirerende analogi til ledelse i fredstid, i det private som i det offentlige, således at begrebet ”selvledelse” får et prægnant fænomenologisk fysiognomi.

Det strategiske nøglebegreb er Clausewitz’ Coup d’oeil (begivenhedssans). Ifølge von Moltke skal ”… en ordre indeholde alt det – men også kun det – de underordnede ikke selv kan afgøre med henblik på at opfylde et bestemt mål”.
Bungay viser med talrige eksempler, at det er kontraintutivt at ville foregribe det, der sker, gennem specifikke direktiver, fordi hændelser har deres egen vilje. Han taler om tre beslutningsgab, der skal udfyldes i ledelse:

  • Viden: Forskellen på det, vi gerne vil vide, og det vi faktisk ved.
  • Værdier: Forskellen på det, vi vil have folk til at gøre, og det de faktisk gør.
  • Virkninger: Forskellen på det, vi håber, vores handlinger bevirker, og det, der faktisk sker


Hvad kan bogen?

Gøre selvledelse klar og vedkommende

Hvad adskiller den fra andre ledelsesbøger?
Den ledelseshistoriske og ledelsesfilosofiske dimension.

Hvornår læste du den?
Da den udkom.

Hvorfor læste du bogen?
Fordi jeg mener, at forståelse af militær ledelse er forudsætningen for at tænke over ledelse generelt.

Hvad har du brugt bogen til efterfølgende?
Til at forstå moderne ledelses dilemmaer.

Om professor emeritus Ole Fogh Kirkeby

Ole Fogh Kirkeby er mag.art. og dr.phil. og var indtil 2017 professor i ledelsesfilosofi ved CBS.

Han har videreudviklet det græske ledelseskoncept ”protreptikken”, der handler om at hjælpe en leder med at vende sig mod de værdier, der gør det muligt at udvikle sig selv til egen og til fællesskabets gavn.

Ole Fogh Kirkeby er i dag ledelseskonsulent, filosofisk coach og dean ved Leith Circles dannelsesakademi.

Vil du have mere indhold som dette?

Ledelse i Dags nyhedsbrev

Modtag artikler, videoer og nyheder fra Ledelse i Dag direkte i din indbakke 10 gange om året.