Mit Lederne

LEDELSE i DAG – november 2019

Det kan du se frem til i 2020

Hvilke emner kommer til at optage dine møder i 2020? Vi har taget et kig i nogle af de mest pålidelige krystalkugler, vi kunne finde. Dette er ikke en artikel fyldt med begreber, du aldrig har hørt før, men det er et bud på, hvad der kommer til at fylde i din hverdags- og strategisnak som leder i 2020.

jesper dalgaard pøhler, claus mossbeck, ledelse i dag, lederne, dkledelse, ledelsestrends, hbr, harvard business review, 2020

The business of business is business”. Citatet fra Milton Friedman har du sikkert hørt mange gange før. Og du har måske også hørt, at vi skal til at omskrive det til ”The business of business is much more than business”.

Der sker en masse ting rundt om forretningen i disse år, der rykker ved nogle af de grundlæggende opfattelser af, hvad der er en god forretning, og hvad der skal til for at drive den. Millennials kræver mening, omverden kræver transparens, bestyrelsen kræver resultater, og alle kræver de handling.

Så hvor starter du, og hvornår slutter det? Forretningen skal jo stadig vækste, men vilkårene omkring den har ændret sig, og definitionen af ”vækst” har flyttet sig.

Her får du fem bud på tendenser, der kommer til at fylde i ledelsesåret 2020.

Virksomheder, indsatser og afdelinger bliver i højere grad set som dele af ét eller flere økosystemer, hvor forskellige aktører og begivenheder påvirker hinanden gensidigt

Økosystemer
Din virksomhed er ikke længere blot en aktør, der kan følge strategien og så ende der, hvor I havde planlagt. Virksomheder, indsatser og afdelinger bliver i højere grad set som dele af ét eller flere økosystemer, hvor forskellige aktører og begivenheder påvirker hinanden gensidigt.

Det skyldes blandt andet en stigende kompleksitet og nye teknologier, men også forhold som, at grænserne mellem produkter og services bliver stadigt sværere at tegne hårdt op, efterhånden som platformsøkonomi og deleøkonomi er blevet en del af vores hverdagssprog.

Det, der skal besvares i forretningsstrategien, bliver derfor spørgsmål som ”Hvordan skaber vi værdi for andre?”, ”Hvilke økosystemer er vi en del af?”, ”Hvad er vores rolle i dem?”, og ”Kan vi tilpasse os nye økosystemer?”.

I forlængelse af overvejelserne omkring økosystemer finder du også andre organisatoriske overvejelser i forhold til nye organisationsformer. Hvordan skaber du de interne økosystemer i organisationen, der motiverer medarbejderne, sætter deres faglighed og personlighed i spil og skaber både trivsel og performance? Her er der inspiration at hente i nøgleord som Holacracy®, Sociocracy, frisættende ledelse, agilitet, innovation, Design Thinking og selvledelse.

Grundlæggende handler det om, at verden og mennesker er foranderlige og umulige at kontrollere. Derfor gælder det om at opbygge en robusthed og en fleksibilitet, der gør, at du og din organisation er i stand til at flytte jer, når omstændighederne kræver det.

Bæredygtighed handler om at tænke både økonomi, mennesker og miljø ind i selve kernen af forretningen

Bæredygtighed
Fra de små økosystemer til det helt store: planeten og alt, hvad der hører med til den. Bæredygtighed er ved at blive mainstream, men det er også ved at blive mere end blot et plusord. Begrebet kalder på handling, og det er en yderst kompleks størrelse at skulle til at tage hånd om.

Med til begrebet bæredygtighed hører nøgleord som formål, værdier, CSR, SDG (verdensmålene) og holisme. Særligt verdensmålene har med deres fire år på bagen sat gang i en større omstilling i mange virksomheder verden over.

Bæredygtighed handler om at tænke både økonomi, mennesker og miljø ind i selve kernen af forretningen. Kært barn har mange navne, og du er muligvis stødt på vendingen ”Den tredobbelte bundlinje” eller ”People, Planet, Profit” som en måde at favne tilgangen på. Det handler grundlæggende om, at ledelse ikke er et nulsumsspil, men at der derimod kan (og bør) skabes mere værdi gennem bæredygtig ledelse.

Konkret handler det om at begynde at lede udad – med samfundets bedste for øje. Det er der som sådan ikke noget nyt i, men omfanget af arbejdet med verdensmål og bæredygtighed er nyt. Det handler om at være dig bevidst, at du altid indgår i en samfundsmæssig kontekst, og at stress, miljøet, ligestilling, vækst, investeringer, klimaet og meget andet også er dit og din organisations ansvar. Ikke kun jeres ansvar, men også jeres ansvar. Og at det ansvar rækker ud over at udskifte belysningen på kontoret med LED-pærer.

Hvis du evner at se dette ansvar som et hav af muligheder, evner du højst sandsynligt også at lede bæredygtigt.

Digitalisering
Verden rummer dog ikke kun muligheder. Trusler er en del af hverdagen, og cybertrusler bliver desværre en stadig større del af hverdagen for de fleste. Derfor kommer cybersikkerhed også til at fylde en hel del.

Det gør det måske allerede i din virksomhed, men det nye er, at cybersikkerhed er et ledelsesanliggende og ikke blot en opgave for IT-afdelingen. Det handler nemlig om strategi, risikostyring og kriseledelse og om at kunne navigere i love og reguleringer.

Også digitalisering bredere set ser ud til at rykke højere op i ledelseslagene. Digitalisering i denne sammenhæng kan puljes med nøgleord som robotics, cobots, 3D-print, virtuel ledelse, overvågning, disruption og distanceledelse.

Humlen for dig som leder er dog først og fremmest at forstå, hvad digitalisering er (og at det ikke handler om at bestille robotstøvsugere og være på Slack), samt hvordan digitalisering kan hjælpe til at sætte mennesker i første række.

Recession
Mange profeter har spået dens ankomst, og nu er det desværre en realitet: Såvel Tyskland som Storbritannien har igennem de seneste to kvartaler oplevet et fald i det reale BNP og er dermed i teknisk recession.

Men som Stanford-økonomen Paul Romer udtalte på bagkanten af dot-com-boblens brist: ”A crisis is a terrible thing to waste”. Derfor er de fleste topchefer i gang med at sadle om for at ride sikkert igennem den kommende nedtur på vores største eksportmarkeder. Med en lille og åben økonomi vil den ramme os alle.

Prognoserne lyder dog knap så dystre som sidst for den globale så vel som den danske økonomi. Her er fem konkrete råd til at komme igennem fra HBR-redaktør Walter Frick:

  1. Reducér gælden. Løber du tør for penge, lukker virksomheden. Banker låner penge ud, når solen skinner, og tager dem retur, når det regner. Derfor skal du være klar til at stå på egne ben – også finansielt.

  2. Transformér. Med en brændende platform er der større organisatorisk forståelse for markante beslutninger. Det er nu, du har et åbent vindue for at søsætte de store transformationsprojekter.

  3. Reducér medarbejderomkostningerne. Massefyringer sender loyale medarbejdere på gaden, som ellers vil kunne hjælpe med at få jer på fode igen, når konjunkturerne vender. Reducér derfor i stedet medarbejderomkostninger gennem tiltag som ansættelsesstop, orlov, nedsat tid og præstationsaflønning.

  4. Decentralisér. Store organisationer har historisk set haft held med at lægge flere beslutninger ud til de led, hvor krisen mærkes.

  5. Investér i den digitale transformation, nu du har ledig intern kapacitet. Teknologi gør din virksomhed mere transparent, fleksibel og effektiv.

Det er hardcore business at arbejde med dit mindset som leder og at skabe rum for fantasi, kreativ udfoldelse og et opgør med nulfejlskulturen, som bygger på frygt, og som stadig hersker mange steder

Mennesker
Vi slutter i kernen af, hvad ledelse handler om: mennesker. Toyota-logikken og Excel-arkene er nemlig på retur mange steder, hvor det begynder at stå klart, at mennesker drives af formål, mening og motivation frem for styring, KPI’er og bonusordninger.

Hermed ikke sagt, at styringsværktøjer og Excel-ark er ubrugelige – de er en nødvendighed og en hjælp i langt de fleste moderne organisationer. Men de er ikke tilstrækkeligt til at kunne eksekvere strategien og skaber resultater, der overgår forventningerne. Det kræver menneskelig kreativitet og fantasi, og det kræver igen frihed og autonomi.

Hvordan du som leder evner at blive et helt menneske, der hjælper andre mennesker mod også at blive hele mennesker er et meget, meget stort og omdiskuteret emne (også den del af det, der handler om, hvorvidt det overhovedet er en ledelsesopgave).

Alt andet lige ser vi en stigende interesse for det humanistiske område, der ledsages af nøgleord som følelsesmæssig intelligens, kreativitet, motivation, fordybelse, trivsel, mening, formål, mindfulness, tillid, intuition og mangfoldighed.

Disse begreber skal ikke forstås blot som ”bløde” værdier eller et HR-anliggende. Det er hardcore business at arbejde med dit mindset som leder og at skabe rum for fantasi, kreativ udfoldelse og et opgør med nulfejlskulturen, som bygger på frygt, og som stadig hersker mange steder.

Ledelse i 2020
Suk! Endnu flere begreber, must-win-battles, nye kurser og flere redskaber, du som leder skal proppe i en i forvejen overfyldt værktøjskasse. Måske virker det uoverskueligt – måske virker det motiverende på dig.

Husk under alle omstændigheder, at ledelse ikke kun handler om, hvad toplederen siger og gør. Ledelse er en proces, der opstår i et samspil mellem mennesker. Ledelsesfaget har mange år på bagen efterhånden, og det har været under udvikling lige siden The art of war af Sun Tzu udkom for over 2.000 år siden – og sikkert også før det.

Her er et indspark til, hvor ledelsesfaget er på vej hen i Danmark. Tiden vil vise, hvad det fører med sig.

Bidragsydere

Et kig i krystalkuglen er altid forbundet med gisninger, formodninger og usikkerheder. Vi har dog trukket på en række kilder for at kvalificere artiklen mest muligt:

Om forfatterne

Jesper Dalgaard Pøhler er redaktør på Ledernes tidsskrift, LEDELSE i DAG. Han er uddannet cand.comm. i Kommunikation og Filosofi og videnskabsteori fra Roskilde Universitet og beskæftiger sig især med bæredygtighed og eksistentielle vinkler på ledelse.

Claus Mossbeck er formand for Tatarklubben, der inviterer førende internationale forfattere fra Harvard Business Review til at holde oplæg for chefer og direktører fra store danske brands. Idéen er at forene akademikere og erhvervsliv.

Vil du have mere indhold som dette?

Ledelse i Dags nyhedsbrev

Modtag artikler, videoer og nyheder fra Ledelse i Dag direkte i din indbakke 10 gange om året.