Mit Lederne

Ledelse i Dag - juli 2019

Månedens anbefaling

Hvem går du til, når du skal have tips til eminente bøger? På LEDELSE i DAG har vi allieret os med nogle af vores yndlingsforfattere på ledelsesfeltet, som kommer med deres bud på, hvilken bog du bør læse. Denne gang kommer anbefalingen fra Dorte Cohr Lützen.

26. juni 2019

Dorte Cohr Lützen månedens anbefaling ledelse i dag gyldendahl

Hvilken ledelsesbog er den bedste, du har læst?
TouchPoints skrevet af den danske konsulent, Mette Nørgaard, der i mange år har arbejdet med store virksomheder i USA, og Douglas Conant, direktøren for Campbell Soup Company.

Hvofor er bogen god?
Bogen handler om deres erfaringer med at lære ledere at anvende de kontaktsituationer, som opstår – både spontant og planlagt – i løbet af en dag, til at skabe god ledelse. God ledelse i den forstand, at situationen anvendes til at understøtte medarbejderens egen problemløsning eller til at understøtte strategi, udvikling, tværfaglighed m.m. Pointen er, at en leder hele tiden bliver afbrudt i det, vedkommende har planlagt. I stedet for at blive irriteret over afbrydelsen, kan lederen med fordel anvende afbrydelserne til at understøtte de mål, lederen har sat sig.

Hvad kan bogen?
Bogen giver enkle modeller, som kan anvendes af ledere i hverdagen. Som danskere kan vi have lidt svært ved at læse eksempler fra et suppefirma i USA, men i denne bog er der nogle enkle redskaber, som jeg mener, man sagtens kan overføre til danske arbejdspladser. Et eksempel er det, som forfatterne kalder TouchPoints-triaden, der beskriver tre faser i en samtale:

  1. Lyt intenst til det, som bliver sagt.
  2. Rammesæt sagen. Er det din, min eller vores sag?
  3. Frem dagsordenen, skab sammenhæng med virksomhedens overordnede strategi.

Modellen hjælper en med at stille sig selv spørgsmålet: Er det min sag? Din sag? Eller vores sag? Den, der har ejerskabet til sagen, afgør, hvordan beslutningen skal tages, og på den måde sikres det, at beslutninger træffes af de rette parter. Hvis det er din sag, så skal du træffe beslutningen, og hvis det er den andens sag, skal du indtage en coachende eller sparrende rolle. Og hvis det er jeres fælles sag, skal I sammen diskutere fælles løsninger.

Hvad adskiller TouchPoints fra andre ledelsesbøger?
Jeg kender ikke andre, som har skrevet bøger om ledelse i mikroøjeblikke. Ledelse kan tit blive stort, uhåndterligt og svært. Mange ledere kommer til at fokusere på drift og dagligdag og har dårlig samvittighed over, at de ikke når at tænke mere over de strategiske og overordnede ledelsesopgaver. Denne bog understreger, at strategisk ledelse også foregår i de små øjeblikke, hvor man påvirker en situation i en bestemt retning.

Hvornår læste du bogen?
Det er nok ved at være fem år siden, jeg læste den første gang.

Hvorfor læste du den?
Mette Nørgård var i Danmark og holdt oplæg om bogen. Jeg har fulgt hende i flere sammenhænge og synes, at hun er spændende. Eksempelvis fortalte hun, at hun gennemførte lederkurser, hvor ledere tog 14 dage ud i ørkenen og der gik rundt og overvejede, hvad de vil stå for i deres ledelse fremover. De blev så sikre på deres ledelsesgrundlag, at det blev nemt at skabe overensstemmelse mellem ledelsesgrundlaget og dagligdagen bagefter. Det tror jeg ikke, at mange danske ledere har tid til, men ideen om, at man engang imellem sætter sig ned og siger til sig selv: Hvad er det, jeg står for? Hvordan bør stemning, service og samarbejde være her på min arbejdsplads, hvor jeg har stor magt og indflydelse? Og hvordan skaber jeg så den kultur? De refleksioner tror jeg kunne være nyttige for mange ledere og for deres arbejdspladser.

Hvad har du brugt bogen til efterfølgende?
Jeg har udviklet workshops i TouchPoints, hvor vi arbejder med bogens pointer om at udnytte lederes små øjeblikke til at understøtte god ledelse. Derudover arbejder vi også med at rammesætte problemstillinger med konstruktiv feedback som redskab. Eksempelvis træner vi fem minutters coaching, hvor man som leder har nogle faste sætninger, som kan anvendes, når en medarbejder kommer og spørger om noget. Disse sætninger er med til at sikre, at man i stedet for at give et svar, understøtter medarbejderes egne overvejelser over dilemmaet. Sætningerne kan f.eks. lyde: Hvad har du brug for hjælp til? Hvilke to løsningsmuligheder ser du? Hvad ville du sige, hvis du var mig?

Om Dorte Cohr Lützen

Dorte Cohr Lützen er konsulent og hjælper ledere med rekruttering, coaching, teamudvikling og forandringsledelse. Sammen med erhvervspsykolog Birgitte Lønborg har hun skrevet bogen Dit personlige ledelsesrum, om hvordan man som leder kan udfylde sit eget ledelsesrum, så man får mest mulig indflydelse og mest mulig effektivitet i hverdagen.

Læs denne måneds artikler

Vil du have mere indhold som dette?

Ledelse i Dags nyhedsbrev

Modtag artikler, videoer og nyheder fra Ledelse i Dag direkte i din indbakke 10 gange om året.