Årets ledelsesbog 2018 er …

Hele seks bøger dystede om titlen som Årets ledelsesbog 2018, men der er kun plads til én vinder. Bogen sætter fokus på paradokser, som har fyldt meget i ledelseslitteraturen i året, der er gået.

26. januar 2018

2019 er i fuld gang, og du har sikkert allerede glemt, hvad der skete i 2018. Men hvis du skal tage én ting med fra året, der netop er gået, vil jeg anbefale dig at tage Årets ledelsesbog med. Bogen sætter fokus på ét af de emner, der fyldte meget i ledelse anno 2018, og som helt sikkert vil fylde meget i de kommende år også i takt med, at ledelse bliver mere og mere kompleks.

Årets ledelsesbog 2018 er Lederen mellem tvivl og handlekraft af Lotte S. Lüscher med bidrag af Joachim Meier. Bogen behandler paradoksledelse, som blandt andet kan beskrives med vippebrættet som metafor for den dynamiske stabilitet, der er til stede i paradoksledelse:

- Dynamisk stabilitet er et paradoksalt begreb, fordi stabiliteten, der søges opnået, faktisk ikke indfinder sig. Hvis den gjorde, ville vippebrættet ikke virke mere. Formålet er at træne kroppen til at genvinde balance, når den trues, skriver Lotte S. Lüscher i bogen.

Som leder kan du nemlig aldrig stå fast på ét punkt, men må konstant være i bevægelse i paradokserne i forsøget på at opnå balance. Du skal på én gang sikre hensynet til den individuelle medarbejder og hensynet til organisationen. Du skal måske balancere mellem kravene om mange bolde i luften og udvikling fra topledelsen og kravene om entydighed og klare udmeldinger fra medarbejderne. Selvom Lotte S. Lüscher og Joachim Meier ikke er meget for at give gode råd i bullet-form, har de alligevel et bud på en handlingsanvisning:

Lederen mellem tvivl og handlekraft

Lederen mellem tvivl og handlekraft

  • Erkend, at du leder i en paradoksfyldt verden, og at paradokserne ikke kan opløses. Enten-eller er afløst af både-og. Det er din virkelighed.

  • Giv din tvivl opmærksomhed. Brug den til at folde begge poler i paradokset ud: Hvis jeg kun fokuserer på målene, taber jeg mine medarbejderes tillid og motivation. Hvis jeg kun lytter til medarbejderne, når jeg ikke målene. Hvad vægter jeg?

  • Læg gerne din tvivl frem, men gør det forskelligt alt efter, hvem du taler med, og hvad organisationen har brug for fra dig nu og her. Dine medarbejdere skal ikke efterlades i angst og handlingslammelse. Dine overordnede kan med fordel få dine mellemregninger til grund for dine beslutninger. Og dine ligesindede sparringspartnere kan være gode at forholde sig til tvivlen sammen med.

En grundig og vigtig bog
Lotte S. Lüscher har skrevet en vigtig og grundig bog og demonstrerer akademisk overblik og overskud. Undervejs i bogen inddrager hun flere tunge profiler inden for ledelseslitteraturen og er ikke bleg for at udfordre både danske og udenlandske ledelsesteoretikere. Men hun viser også, at hun har noget at have sin kritik i.

Særligt interessant er forfatterens indledende analyse af to herskende ledelsesparadigmer, der hersker i dag, og som gør det særdeles svært at navigere som leder. På den ene side bliver lederen ofte portrætteret som den superhelt (eller skurk), der egenhændigt leder organisationen til succes (eller fiasko). På den anden side portrætteres ledelse lige så ofte som et ”how-to”-fag, hvor succesen er garanteret, hvis blot lederen følger de tre-fem-syv trin, der står i lederens ”grønspættebog”.

Ingen af disse paradigmer er ”forkerte” – men de er utilstrækkelige. Lederen mellem tvivl og handlekraft tilbyder et mere nuanceret billede til gavn for lederen og de ledede, der skal navigere i en ekstremt kompleks virkelighed.

Joachim Meiers bidrag er en refleksion over de eksistentielle modsætninger, der findes i lederskabet. Her fokuserer Joachim Meier på lederen som menneske, og bogen afsluttes med en samtale mellem ham og filosof Ole Fogh Kirkeby, der diskuterer lederskabets paradoksale karakter gennem begrebet forsoning.

Selv om Årets ledelsesbog er en teoretisk bog, er den også konkret og guider lederen til både at rumme sin tvivl og være i stand til rent faktisk at handle på det, forfatteren kalder et ”sikkert-nok” grundlag. Blandt andet derfor er den Årets ledelsesbog.